Språk i alla ämnen

Språk – eller att byta en bromskloss


Introduktion

Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i din undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

I Gy 2011 betonas det språkutvecklande perspektivet – och perspektivet finns inskrivet i samtliga examensmål och de flesta ämnesplanerna.

Det fullständiga utvecklingspaketet hittar du som pdf i högerspalten.


Innehåll

Paketet innehåller:

 • ett kommentarmaterial till språk i alla ämnen: Få syn på språket
 • en introduktionsfilm
 • ett bildspel med diskussionsunderlag

Materialet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp utifrån olika typer av material. Arbetet med delarna kan till exempel delas upp på tre möten och på uppgifter som ni löser enskilt eller i grupp. Det finns även möjlighet att välja ut en eller två delar och enbart fokusera på dessa.

Paketet innehåller också material som kan användas till fördjupande studier.


Förslag på tidplan

Tre tillfällen i grupp om cirka två timmar. Deltagarna löser uppgifter mellan träffarna. Längden på träffarna kan variera beroende på förkunskaper och hur djupt man vill tränga in i diskussionerna. Språk är alltid aktuellt och materialet kan användas i flera omgångar.


Målgrupp

Lärare i olika ämnen, till exempel arbetslaget. 


Arbetsgång

Möte 1

 • Titta på bildspel 1 och tillhörande film: Språk i alla ämnen (del 1) som finns i högermarginalen på webbsidan.
 • Titta tillsammans på filmen. Reflektera över innehållet i mindre grupper utifrån er undervisning.
 • Diskutera i mindre grupper frågorna i bildspelet.
 • Planera uppgift till möte 2. Uppgiften presenteras i slutet av bildspelet.

Förberedelse till andra mötet:
Genomför uppgiften till möte 2 enligt bildspelet.

Möte 2 

 • Titta på bildspel 2 och tillhörande film: Språk i alla ämnen (del 2) som finns i högermarginalen på webbsidan. Berätta för varandra i mindre grupper om era erfarenheter av uppgiften från förra mötet.
 • Titta tillsammans på fördjupningsfilmen. Reflektera gemensamt utifrån den egna undervisningen över era iakttagelser och intryck.
 • Diskutera frågorna i bildspel nr 2.
 • Planera uppgift till möte 3. Uppgiften presenteras i slutet av bildspelet.

Förberedelse till tredje mötet:
Genomför parvis eller i mindre grupper uppgiften till möte 3 enligt bildspelet.

Möte 3

 • Berätta för varandra i mindre grupper om era erfarenheter av uppgiften från förra mötet.
 • Utvärdera ert arbete med språk i alla ämnen.
 • Planera för fortsatt arbete.
Senast granskad: 2012-07-09