Individuell studieplan för gymnasieskolan

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven. Läs mer och ta del av konkreta exempel i Skolverkets stödmaterial.

Individuella studieplanen i gymnasieskolan
Den individuella studieplanen ska innehålla information om:

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort,
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.
Senast granskad: 2015-05-06
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner