Översättningar av ämnesplaner

De gymnasiegemensamma och de programgemensamma ämnena finns översatta till engelska.

Senast granskad: 2016-11-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner