Hotell- och turismprogrammet

Examensmål

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla elevernas kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Eleverna ska också ges möjligheter att diskutera och reflektera kring sociala och kulturella frågor.

Arbete inom branschen ställer höga krav på goda språkkunskaper och kunskaper om resmål och resvägar. Därför ska utbildningen ge eleverna möjligheter att utveckla dessa kunskaper.

Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi. Vidare ska utbildningen ge kunskaper om branschen, både nationellt och internationellt. Branschkunskap innefattar bland annat kunskaper om vilka aktörer som finns och deras roller, besöksnäringens bakgrund, nuvarande omfattning och framtida möjligheter, påverkan på miljön samt kunskaper om de lagar och andra bestämmelser som ska tillämpas inom området. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ska ha en central plats i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

I yrkesrollen ingår att ta personligt ansvar och att handla med gott omdöme. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera, kritiskt granska och värdera information samt informera andra både muntligt och skriftligt och med hjälp av olika medier. Eleverna ska också diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Inriktningar

Hotell- och turismprogrammet har två inriktningar.

Inriktningen hotell och konferens ska ge kunskaper för arbete inom ett hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet. Den ska ge fördjupade kunskaper i service och bemötande samt förmåga att organisera, planera och genomföra möten och evenemang. Inriktningen kan till exempel leda till arbete i reception samt med våningsservice, konferens, mässor och evenemang och försäljning.

Inriktningen turism och resor ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag, till exempel natur- och kulturturism. I inriktningen betonas förmåga att informera samt förmåga att organisera och leda aktiviteter och resor. Dessutom betonas kunskaper om resmål och resvägar. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, resebyråarbete och försäljning.

Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Engelska
Engelska
Kurs Poäng
Engelska 5 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Historia
Historia
Kurs Poäng
Historia 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa
Kurs Poäng
Idrott och hälsa 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Matematik
Matematik
Kurs Poäng
Matematik 1a 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Naturkunskap
Naturkunskap
Kurs Poäng
Naturkunskap 1a1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Religionskunskap
Religionskunskap
Kurs Poäng
Religionskunskap 1 50
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Samhällskunskap
Samhällskunskap
Kurs Poäng
Samhällskunskap 1a1 50

Svenska eller Svenska som andraspråk

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska
Svenska
Kurs Poäng
Svenska 1 100
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Kurs Poäng
Svenska som andraspråk 1 100

Kurser inom programgemensamma ämnen

Kurser inom programgemensamma ämnet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
Kurs Poäng
Besöksnäringen 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Engelska
Engelska
Kurs Poäng
Engelska 6 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Entreprenörskap
Entreprenörskap
Kurs Poäng
Entreprenörskap 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
Kurs Poäng
Konferens och evenemang 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Reception
Reception
Kurs Poäng
Logi 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
Kurs Poäng
Resmål och resvägar 100
Kurser inom programgemensamma ämnet Service och bemötande
Service och bemötande
Kurs Poäng
Service och bemötande 1 100

Kurser inom inriktningarna

Hotell och konferens - 400p Studievägskod: HTHOT

Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
Kurs Poäng
Konferens 1 100
Reception
Reception
Kurs Poäng
Reception 1 100
Serveringskunskap
Serveringskunskap
Kurs Poäng
Frukost och bufféservering 100
Våningsservice
Våningsservice
Kurs Poäng
Våningsservice 1 100

Turism och resor - 400p Studievägskod: HTTUR

Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
Kurs Poäng
Aktiviteter och upplevelser 100
Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
Kurs Poäng
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet

Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Administration
Administration
Kurs Poäng
Administration 1 100
Personaladministration 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Affärskommunikation
Affärskommunikation
Kurs Poäng
Affärskommunikation 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och värdskap
Kurs Poäng
Aktiviteter och upplevelser 100
Guide och reseledare 100
Turistbyråservice 100
Värdskap på resmålet 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Dryckeskunskap
Dryckeskunskap
Kurs Poäng
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Företagsekonomi
Företagsekonomi
Kurs Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Försäljning och kundservice
Försäljning och kundservice
Kurs Poäng
Personlig försäljning 1 100
Telefon- och internetservice 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Konferens och evenemang
Konferens och evenemang
Kurs Poäng
Evenemang 100
Konferens 1 100
Konferens 2 100
Konferens 3 100
Rums- och konferensbokning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Moderna språk
Moderna språk
Kurs Poäng
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Naturguidning
Naturguidning
Kurs Poäng
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Programmering
Programmering
Kurs Poäng
Programmering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Reception
Reception
Kurs Poäng
Reception 1 100
Reception 2 100
Reception 3 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Reseproduktion och marknadsföring
Reseproduktion och marknadsföring
Kurs Poäng
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Serveringskunskap
Serveringskunskap
Kurs Poäng
Arrangemang 100
Frukost och bufféservering 100
Servering 1 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Svenska
Svenska
Kurs Poäng
Retorik 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Tillämpad programmering
Tillämpad programmering
Kurs Poäng
Tillämpad programmering 100
Kurser som får erbjudas som programfördjupning inom programmet Våningsservice
Våningsservice
Kurs Poäng
Våningsservice 1 100
Våningsservice 2 100
Våningsservice 3 100

Exempel på yrkesutgångar