Låg-, mellan-, och högstadium återinförs höstterminen 2018

Regeringen har nu beslutat att från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola.

Den nya stadieindelade timplanen kommer att regleras som en bilaga till skolförordningen. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. Skolverket har ett uppdrag från regeringen att ge förslag på stadieindelade timplaner även för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Förslagen kommer lämnas till regeringen senast den 1 april 2018. Regeringen avser att dessa timplaner ska börja gälla från höstterminen 2018.

Ytterligare förändringar

Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den stadieindelade timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras utökas med 100 timmar, och undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska utökas med 105 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och med hösten 2019.

Senast granskad: 2017-11-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner