Nyheter 2013

Här hittar du nyheter från 2013.

  • 2013-05-30

    Utökad undervisningstid i matematik

    Sedan 2013 har grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan fått utökad undervisningstid i matematik. Ändringen gäller för elever som började årskurs 1 från och med hösten 2013. För elever som började tidigare än hösten 2013 finns övergångsbestämmelser.