Nyheter 2016

Här hittar du nyheter från 2013.

 • 2016-11-23

  Utredning av naturturism

  Skolverket föreslår ingen ny inriktning mot naturturism i naturbruksprogrammet. En anledning är att en turisminriktning med kurser i naturturism redan idag finns inom hotell- och turismprogrammet och att skolor kan lägga in fördjupningskurser.

 • 2016-06-14

  Förskoleklassen och fritidshemmet får egna avsnitt i läroplanen

  Förskoleklassen och fritidshemmet får egna syften och centrala innehåll från höstterminen 2016. Detta ska öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångarna mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

 • 2016-03-21

  Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

  Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik.