Diskussionsunderlag för grundläggande komvux

Genom att diskutera med andra lärare eller själv reflektera på ett strukturerat sätt kan du som lärare få en djupare förståelse för kursplanerna. Som stöd för detta har Skolverket tagit fram diskussionsunderlag för alla tolv nationella kurser.

Bild på diskussionsunderlag
Diskussionsunderlagen riktar sig främst till lärare, men vissa frågeställningar rör inte bara lärarens uppdrag utan även utbildningens uppdrag i stort. Därför kan man också använda det tillsammans med studie- och yrkesvägledare och ansvariga för utbildningen. Använd diskussionsunderlagen tillsammans i grupp, eller för egen reflektion.

Diskussionsunderlagen ligger samlade i Skolverkets publikationsdatabas.

Senast granskad: 2014-06-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner