Kurskoder inom komvux på grundläggande nivå

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns nationella kurser, nationella delkurser samt delkurser som rektor kan besluta om.

Nationella kurser

Inom grundläggande komvux finns följande nationella kurser.

Kurs Verksamhetspoäng Kurskod
Biologi 150 GRNBIO2
Engelska* 600 GRNENG2 
Fysik 150 GRNFYS2
Geografi 150 GRNGEO2
Hem- och konsumentkunskap 50 GRNHEM2
Historia 150 GRNHIS2
Kemi 150 GRNKEM2
Matematik 600 GRNMAT2
Religionskunskap 150 GRNREL2
Samhällskunskap 150 GRNSAM2
Svenska* 700 GRNSVE2
Svenska som andraspråk* 700 GRNSVA2

* Kurser där verksamhetspoängen förändrats.

Nationella delkurser

I kurser där det finns nationella delkurser får inte lokala delkurser tas fram. Detta gäller kurserna i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå kan delas in i lokala delkurser. Detta beslutas av rektor.

De nationella delkurserna kan tillämpas från 1 januari 2017. Om rektor beslutar att nationella delkurser används ska följande koder användas.

Delkurs Verksamhetspoäng Kurskod
Engelska, nationell delkurs 1 100  GRNENGA
Engelska, nationell delkurs 2 100 GRNENGB
Engelska, nationell delkurs 3 200 GRNENGC
Engelska, nationell delkurs 4 200 GRNENGD
Matematik, nationell delkurs 1 100 GRNMATA
Matematik, nationell delkurs 2 100 GRNMATB
Matematik, nationell delkurs 3 200 GRNMATC
Matematik, nationell delkurs 4 200 GRNMATD
Svenska, nationell delkurs 1 100 GRNSVEA
Svenska, nationell delkurs 2 200 GRNSVEB
Svenska, nationell delkurs 3 200 GRNSVEC
Svenska, nationell delkurs 4 200 GRNSVED 
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 100 GRNSVAA
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 200 GRNSVAB
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 200 GRNSVAC
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 200 GRNSVAD 

Delkurser som beslutas av rektorn

Nationella kurser där det inte finns nationella delkurser får delas upp i delkurser av rektorn. Det är rektor som avgör om nationella kurser ska delas upp i delkurser och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta. 

(Om delkurser: 2 kap. 4 § och 10 § förordning om vuxenutbildning)

Förordning om vuxenutbildning, 2 kap
 

Senast granskad: 2016-11-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner