Ämnesplaner för gymnasial komvux

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå följer samma ämnesplaner som gymnasieskolan. För studier som påbörjats den 1 juli 2012 eller senare gäller nya ämnesplaner.

Sök ämnesplaner och kurser

Vid varje ämnesplan finns också kommentarer som förtydligar struktur och vissa begrepp i framför allt syfte och centralt innehåll. Där finns också översättningar till engelska för de ämnen som är gymnasiegemensamma.

Sök ämnen och kurser

Tidigare kursplaner för gymnasial komvux

Utveckla utbildningen med utvecklingspaket

Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare kan använda Skolverkets utvecklingspaket för att tillsammans fördjupa sig inom ett område. Utvecklingspaketen innehåller till exempel texter, länkar, bildspel, filmer och diskussionsfrågor, och finns för två områden när det gäller komvux: ämnesplanen och gymnasiearbetet.

Utvecklingspaket - stöd för lärande och utveckling

Senast granskad: 2017-12-21
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner