Diskutera och utveckla gymnasial komvux

Skolverket har tagit fram ett antal utvecklingspaket för gymnasial utbildning. Utvecklingspaketen är till för att kollegor ska kunna fördjupa sig tillsammans i något område.

Utvecklingspaketen innehåller texter, länkar, bildspel, filmer, diskussionsfrågor med mera. Dessa kan ligga till grund för samtal kollegor emellan kring ämnesplanen och gymnasiearbetet. Paketen riktar sig till skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare. De är tänkta att kunna användas som underlag för ett eller flera tillfällen för kollegial fördjupning i ett område. Materialets olika delar går att anpassa efter lokala behov och förutsättningar.

Utvecklingspaket - stöd för lärande och utveckling

Senast granskad: 2016-08-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner