Utvecklingspaket för gymnasiearbetet

Varje elev ska genomföra ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Lärare och rektor behöver därför planera och förbereda eleverna på detta tidigt i utbildningen.

Utvecklingspaketet syftar både till att stödja rektor i sin planering av gymnasiearbetet på skolan samt till att ge lärarna stöd i att planera, genomföra och utvärdera elevernas gymnasiearbeten.

Innehåll i utvecklingspaketet

I detta paket får både rektor och lärare stöd för att förbereda skolan och sig på att leda eleverna mot väl genomförda gymnasiearbeten.

Detta material ska användas tillsammans med sidorna 42–47 i boken Gymnasieskola 2011 och tillsammans med ”Exempel på gymnasiearbeten”.

Paketet består av följande delar:

 • Lathund för rektorn.
 • Inspirationsfilm.
 • Bildspelet ”Gymnasiearbete – vad är det?” som introducerar gymnasiearbetet, med bakgrundstext till varje bild.
 • Bildspelet ”Diskussionsfrågor om gymnasiearbete – yrkesprogram” med frågor kring hur man kan arbeta med gymnasiearbete inom yrkesprogram. Diskussionsfrågorna finns också i löpande text i separat dokument.
 • Bildspelet ”Diskussionsfrågor om gymnasiearbete – högskoleförberedande program” med frågor kring hur man kan arbeta med gymnasiearbete inom högskoleförberedande program. Diskussionsfrågorna finns också i löpande text i separat dokument.
 • Exempel på gymnasiearbeten.

Tidsåtgång:

Förslagsvis används ett tillfälle för att introducera paketet för personalen och där beslutas också hur och när lärarna ska arbeta vidare med utvecklingspaketet.

Målgrupp:

Utvecklingspaketet vänder sig i första hand till alla lärare och rektor på skolan. Medbedömare och elever berörs av flera frågeställningar, men de är inte målgruppen för just det arbete som föreslås här.

Exempel på arbetsgång:

 1. Rektor använder lathunden för att förbereda organisationen för gymnasiearbetet.
 2. Rektor förbereder en genomgång av bildspel 1 som introducerar arbetet med gymnasiearbetet för lärarna.
 3. Lärarna får en introduktion till gymnasiearbetet av rektorn genom att hon eller han visar bildspelet ”Gymnasiearbete – vad är det?”.
 4. Lärarna läser igenom sidorna 42–47 i boken Gymnasieskola 2011 samt Skolverkets exempel på gymnasiearbeten. För att få en god förståelse bör varje lärare läsa olika exempel från flera olika program.
 5. Lärarna bearbetar gruppvis respektive bildspel med diskussionsfrågor. Bildspelen kan delas upp mellan olika möten utifrån lokala förutsättningar och behov. Huvudsaken är att lärare diskuterar igenom hur man vill arbeta på skolan med gymnasiearbetet.
 6. Lärarna och rektor sammanställer en plan för hur skolan ska arbeta med gymnasiearbetet.
Senast granskad: 2013-12-16