Ämnen som inte kan ges inom kommunal vuxenutbildning

Från och med den 1 juli 2012 ska kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå tillämpa ämnesplanerna, med undantag för vissa ämnen som specificeras nedan.

Föreskrifterna nedan tillämpas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012 för de elever som påbörjar utbildning efter utgången av juni 2012.

Förteckning över ämnen som inte kan ges

De ämnen som inte ska kunna erbjudas inom vuxenutbildningen är ämnen och kurser som är särskilt framtagna för specifika utbildningar enligt listan nedan:

 1. Specialidrott (SKOLFS 2010:144) – får ej ges inom vuxenutbildningen
 2. Dansgestaltning för yrkesdansare (SKOLFS 2011:16) – får ej ges inom vuxenutbildningen
 3. Dansteknik för yrkesdansare (SKOLFS 2011:17) – får ej ges inom vuxenutbildningen
 4. Byggproduktionsledning (SKOLFS 2015:11) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 5. Datalagring (SKOLFS 2015:12) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 6. Gymnasieingenjör i praktiken (SKOLFS 2015:13) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 7. Informationsteknisk arkitektur och infrastruktur (SKOLFS 2015:14) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 8. Mjukvarudesign (SKOLFS 2015:15) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 9. Produktionsfilosofi (SKOLFS 2015:16) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 10. Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamheten (SKOLFS 2011:46) – får bara ges inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
 11. Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamheten (SKOLFS 2011:47) – får bara ges inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
 12. Elprojektering (SKOLFS 2011:137) – ämnet har utgått och ersatts av Tekniska system – El (SKOLFS 2015:17) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 13. Installationsteknik VVS (SKOLFS 2011:165) – ämnet har utgått och ersatts av Tekniska system – VVS (SKOLFS 2015:17) – får bara ges inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
Senast granskad: 2018-01-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner