Kurser inom komvux på gymnasial nivå

Här finns fördjupad information om olika kurser som får förekomma på gymnasial nivå. Här finns även information om hur man går tillväga för att söka nya nationella kurser.

Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå finns det nationella kurser, orienteringskurser, individuella kurser och gymnasiearbete. Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmål för det program inom gymansieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå får delas upp i delkurser.

Senast granskad: 2016-08-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner