Orienteringskurser inom gymnasial komvux

En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. Den har sex specifika syften.

En orienteringskurs ska svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs. Den har sex specifika syften.

En orienteringskurs ska ha ett eller flera av följande syften:

 • medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval,
 • ge ökade studietekniska färdigheter,
 • vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden,
 • ge tillfälle till validering,
 • ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål, och
 • ge stöd i form av yrkessvenska.

Betyg ska inte sättas på orienteringskurser eller individuella kurser. En orienteringskurs får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

Orienteringskursen kan användas på många olika sätt. Den ska svara mot behov som inte tillgodoses genom en nationell kurs.

Koder för orienteringskurs

Inom särskild utbildning för vuxna och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå finns det orienteringskurser. I position åtta och nio ska kursens huvudsakliga syfte anges:

 • 1A ska användas om det huvudsakliga syftet är att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval.
 • 1B ska användas om det huvudsakliga syftet är att ge ökade studietekniska färdigheter.
 • 1C ska användas om det huvudsakliga syftet är att vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden.
 • 1D ska användas om det huvudsakliga syftet är att ge tillfälle till validering.
 • 1E ska användas om det huvudsakliga syftet är att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål.
 • 1F ska användas om det huvudsakliga syftet är att ge stöd i form av yrkessvenska.

Läs mer i PM om Skolverkets kurskoder – se högermarginal.

Hänvisning

Om orienteringskurs: 2 kap. 6 §, förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

En revidering av 2 kap. 6 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning träder ikraft den 26 januari 2016. Ändringen innebär att två nya syften med orienteringskurser införs. Detta medför att två nya koder är möjliga att rapportera in.

Senast granskad: 2016-08-01
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner