Yrkesförarutbildningar för vuxna

Skolverket har tagit fram nya kurser i utbildningarna till yrkesförare godstransporter och persontransporter inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. De nya utbildningarna gäller från och med den 1 juli 2012. Inga kurser inom "det gamla" Fordonsprogrammet kan därmed påbörjas efter den 30 juni 2012.

Nya kurser

Yrkesförare godstransporter (600 poäng)

I utbildningen Yrkesförare godstransporter är kurserna yrkestrafik – vux (300 p) i ämnesplanen Transportteknik, godstrafik (200 p) i ämnesplanen Godstransporter, samt godshantering – vux (100 p) i ämnesplanen Godshantering, obligatoriska.

Yrkesförare persontransporter (500 poäng)

I utbildningen Yrkesförare persontransporter är kurserna yrkestrafik – vux (300 p) i ämnesplanen Transportteknik, samt persontrafik – vux (200 p) i ämnesplanen Persontransporter, obligatoriska.

Ämnesplanerna samt en förteckning över kurser och kurskoder hittar du i högerspalten.

Ändringsföreskrifterna ska tillämpas inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012.

Tidigare kurser fasas ut 

Kurser inom "det gamla" Fordonsprogrammet får ej påbörjas efter den 30 juni 2012. Kurser som har påbörjats före den 1 juli 2012 får dock slutföras.

Se övergångsbestämmelser om slutbetyg

Transportstyrelsens regler

Utbildningarna till Yrkesförare godstransporter respektive Yrkesförare persontransporter ska följa Transportstyrelsens regler och förutsättningar för yrkeskompetensbevis.

Se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41)

Elever som läser utbildningen till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska inneha B-körkort. För att kunna uppnå önskad högre behörighet är det viktigt att utbildningen innehåller de kurser som krävs för att eleven ska kunna prövas av Trafikverkets eller kommunens förarprövare.

Senast granskad: 2012-08-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner