Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

Förändring i kursplanen för kommunal vuxenutbildning i sfi

Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om en förordningsändring. Revideringen avser målgruppsanpassade och sammanhållna studievägar. Förordningsändringen träder i kraft den 8 augusti 2017.

Skolverket har därför tagit fram nya kurskoder för kurserna A-D inom sfi för de tre studievägarna 1, 2 och 3. Kurskoderna ska tillämpas för elever som påbörjar studier inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från och med 8 augusti 2017. Se kurskoderna i högermenyn på denna sida.

Läs förordningsändringarna (SKOLFS 2009:2)

Revidering av kursplanen för sfi

Från och med den 1 januari 2018 övergår ansvaret för kursplanen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare från regeringen till Skolverket och då träder även en reviderad kursplan i kraft. Mer information om detta kommer under hösten 2017.

Redovisning av uppdrag att föreslå hur kursplanen för utbildning i sfi kan förändras

Äldre kursplan

Tidigare kursplan för svenska för invandrare (före 1 juli 2012) Kommentarer till tidigare kursplan för sfi (101 kB)

Senast granskad: 2017-08-15