Sfi på folkhögskola

Folkhögskolor kan efter att ha sökt och fått tillstånd från Skolinspektionen bedriva utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Tillståndet ger folkhögskolan rätt att, förutom att bedriva utbildning även sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Ett sådant tillstånd föreligger helt utan att någon kommun har upphandlat utbildningen.

Syftar till ökad valfrihet

Att folkhögskolor ska kunna bedriva utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare syftar till att öka den enskildes valfrihet, i meningen att deras form och pedagogik kan vara ett alternativ till den kommunala utbildningen. Även miljön med möjlighet till internatboende kan innebära en naturlig kontaktyta med svensktalande även utanför undervisningen.

En person kan, om hon eller han av hemkommunen bedöms uppfylla behörighetskraven, välja att studera vid en sådan folkhögskola. Hemkommunen blir då skyldig att, inom vissa ramar, ersätta folkhögskolan för utbildningskostnaderna.

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner