Läroplan, kursplaner och ämnesplaner för vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolformerna följer samma läroplan men har olika kursplaner och ämnesplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.

Senast granskad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner