Nyanländas utbildning

Barn och elever från Ukraina

Just nu är det många som flyr kriget i Ukraina. Här samlar vi information om vad som gäller och det stöd vi erbjuder för för mottagande och kartläggning.