Förslag om nationellt frånvaroregister

Det är möjligt att införa ett nationellt frånvaroregister. Uppgifterna bör i så fall samlas in en gång per termin och på samma sätt som övrig statistik. Det är några av slutsatserna i utredningen som lämnas över till regeringen idag.

Skolverket föreslår ett frånvaroregister med uppgifter på individnivå. Uppgifterna ska omfatta antal timmar giltig och ogiltig frånvaro och bör samlas in från skolorna efter varje avslutad termin. Statistik ska kunna redovisas utifrån skolform, huvudman, skola, årskurs och kön.

Ökad kunskap med nationellt frånvaroregister

Ett nationellt frånvaroregister skulle göra det möjligt att följa elevfrånvaron över tid och kunna användas för uppföljning och forskning.

Inte möjligt att registrera orsakerna till frånvaron

När det gäller möjligheterna att kartlägga orsakerna till frånvaron finns det både juridiska och metodologiska svårigheter med det, till exempel på grund av dataskyddsförordningen.

Ta del av utvärderingen

Utredning om ett nationellt frånvaroregister

Publicerades den .