Ukrainska flyktingar får utökad rätt till utbildning

Europeiska unionens råd har enats om att förlänga massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026. Beskedet innebär att Skatteverket kan börja folkbokföra de som varit här med tillfälligt skydd i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige. Dessa individer får därmed fullt ut rätt till utbildning och barnen omfattas av skolplikt.

Hittills har personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet inte kunnat folkbokföra sig i Sverige. Men beskedet från Europeiska unionens råd innebär alltså att Skatteverket nu kan börja folkbokföra de som varit här med tillfälligt skydd i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige.

Skolplikt och rätt till utbildning för massflyktingar som ska vara folkbokförda

För barn, unga och vuxna med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som uppfyller kraven för att bli folkbokförda gäller samma bestämmelser om rätt till utbildning och skolplikt som för andra personer som är eller ska vara folkbokförda i Sverige. Dessa personer har fullt ut rätt till utbildning, bland annat inom komvux, och barn omfattas av skolplikt i Sverige.

Det som krävs är alltså att man uppfyller kraven för att bli folkbokförd för att rätten till utbildning och skolplikt ska inträda, inte att man faktiskt har blivit folkbokförd och fått ett personnummer. Det är Skatteverket som, utifrån en individuell bedömning, tar ställning till om en person uppfyller kraven för att folkbokföras i Sverige.

Rätt till utbildning för massflyktingar som inte ska vara folkbokförda

En person som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och som har varit i Sverige kortare tid än två år ska som huvudregel inte vara folkbokförd här i landet. Dessa personer har rätt till utbildning i Sverige, men med vissa begränsningar. De har exempelvis inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. Barn med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd som inte ska vara folkbokförda har rätt till utbildning, men omfattas inte av skolplikt i Sverige.

Du kan läsa mer om vilken utbildning dessa personer har rätt till här:
Utbildning för personer som flytt från Ukraina

Läs mer om skolplikt och rätt till utbildning här:
Skolplikt och rätt till utbildning

Rätt till utbildning inom komvux

Här finns allmän information om rätt, behörighet och antagning till utbildning inom komvux.

Information om folkbokföring från andra myndigheter

Skatteverket - Det är Skatteverket som prövar om en person uppfyller kraven för att bli folkbokförd.
Till dig som kommer från Ukraina | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Migrationsverket - Information om folkbokföring som riktar sig till personer som omfattas av massflyktsdirektivet finns också på Migrationsverkets webbplats.
Du som har haft tillfälligt skydd i två år kan bli folkbokförd - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen - På Länsstyrelsernas webbplats informationsverige.se finns information om vad det innebär att vara folkbokförd och vilket stöd en person med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd då kan ha rätt till
Du som har haft uppehållstillstånd i två år har möjlighet att bli folkbokförd och få ett personnummer | Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Relaterat

Läs pressmeddelande från Europeiska unionens råd om att förlänga massflyktsdirektivet.

Ukrainian refugees: EU member states welcome the proposal to extend temporary protection - Consilium (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Publicerades den .