Jobba hos oss

Det är inte vi som står längst fram i klassrummet, men vi vägleder, stödjer och följer upp skolan för att ge våra barn och elever bättre möjligheter till lärande.

På Skolverket jobbar drygt 850 medarbetare. Här finns en bredd av kompetens och vi har många olika erfarenheter och bakgrunder. En del av oss har arbetat i förskolan och skolan, medan andra kommer från andra branscher. Det berikar och gör oss starkare.

Vårt uppdrag – skolans framtid

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det vi gör syns, påverkar och engagerar. Vår drivkraft är att förändra och förbättra för att skolan ska bli en bättre och tryggare plats. En plats där barn och elever mår bra, kan utvecklas och får känna den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Vårt starka engagemang för att göra skolan bättre smittar av sig och inspirerar. För det är i samspel med varandra, när vi delar med oss av insikter och lärdomar, som vi utvecklas och lär oss som mest – och hittar lösningar som gör skillnad för skolan.

Lediga jobb

Att rekrytera till en statlig verksamhet som Skolverket ställer en del krav på oss under processen. Det är bra tycker vi eftersom det minskar risken för diskriminering och samtidigt ökar träffsäkerhet och mångfald.

Vad roligt att du är intresserad av Skolverket! När du söker ett jobb fyller du i personuppgifter, bifogar cv och svarar på några frågor i vårt formulär. Vi använder oss av frågorna i stället för personligt brev. Det gör vi för att säkerställa att rekryteringen blir kompetensbaserad och objektiv. Titta gärna igenom formuläret i förväg så att du är förberedd.

När du är klar med ansökan skickar du in den och får en bekräftelse via e-post. Det går att ansöka fram till klockan 23.59 på den sista ansökningsdagen.

Tänk på att Skolverket är en myndighet. Det innebär att alla ansökningar är offentliga handlingar och om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Urval

När ansökningstiden har gått ut gör vi ett första urval baserat på de kvalifikationskrav som finns för jobbet. Därefter väljer vi vilka som går vidare till nästa steg, vilket oftast är tester.

Med hjälp av testverktyg – som är blinda för exempelvis ålder, kön och etnicitet – blir vår rekryteringsprocess mer inkluderande och objektiv.

Intervju och arbetsprov

De kandidater som utifrån en samlad bedömning av testresultat och tidigare erfarenheter bäst matchar vad vi söker kommer vi att gå vidare med. Den fortsatta processen består av en eller två intervjuer och referenstagning. Till vissa tjänster genomför vi arbetsprov. Arbetsproven bedöms anonymt.

På anställningsintervjun träffar du oftast en rekryterande chef och en HR-specialist. Frågorna är fastställda i förväg och vi ställer samma frågor till alla kandidater. Du kan förbereda dig genom att fundera igenom konkreta situationer från ditt arbetsliv, där du har använt de egenskaper och förmågor vi efterfrågar i annonsen.

Referenser

Är du fortsatt intresserad av tjänsten och är en av slutkandidaterna pratar vi alltid med minst två referenser, vanligtvis tidigare eller nuvarande chefer. Efter referenstagningen gör vi en slutlig bedömning och är du vår slutkandidat är vi glada över att kunna ge dig ett anställningserbjudande.

Beslut om anställning

När det är klart att du ska börja hos oss får du ett välkomstbrev och ett anställningsbeslut. Beslutet motsvarar ett anställningsavtal, med skillnaden att du inte behöver skriva under.

När anställningsbeslutet är fattat informerar vi om det på Skolverkets officiella anslagstavla på vårt kontor i Solna. Senast i samband med det ger vi återkoppling till alla som har sökt jobbet. Har du varit på intervju kontaktar vi dig personligen. Har du inte kallats till intervju skickar vi e-post.

Överklagan

Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet. En överklagan ska komma in till Skolverket inom tre veckor efter beslutet. Statens överklagandenämnd vid Kammarkollegiet har till uppgift att pröva överklaganden. En överklagan avgörs normalt inom tre till sex månader.

Här hittar du de jobb som du kan söka just nu.

Vi har bytt system. Det betyder att du behöver förnya din prenumeration för att fortsätta ta del av lediga jobb. Du förnyar din prenumeration här.

Svenska utlandsskolor och Europaskolor

Vi utannonserar även lediga jobb på svenska utlandsskolor och Europaskolor.

Lediga tjänster – Svenska utlandsskolor

Lediga tjänster – Europaskolor

Våra förmåner

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Förutom en god arbetsmiljö erbjuder vi förmåner såsom flextid, friskvård och fler semesterdagar.

 • Upp till 50 % på distans

 • Flextid – balans mellan jobb och fritid

 • Upp till 35 dagars semester

 • Extra föräldrapenningtillägg

Du bidrar till samhället

En stor och fin fördel med att jobba i staten och hos oss är att vi alla bidrar till samhällsutvecklingen. Det du gör i vardagen har betydelse för andra.

Flexibilitet i var och när du jobbar

Det är viktigt att du har balans mellan jobb och fritid. Därför har vi både flextid och möjlighet att arbeta upp till 50 % på distans utifrån verksamhetens behov. Några arbetsdagar före helgdagar är förkortade och de flesta av oss är lediga på klämdagar. Vi har 40 timmars arbetsvecka.

Friskvård

En arbetstimme i veckan kan du använda till träning eller annan valfri friskvård. På vårt kontor i Solna finns gym och en träningslokal för gruppträning. Varje år får du upp till 3 500 kr i friskvårdsbidrag.

Utvecklingsmöjligheter

Det är viktigt att utvecklas. Hos oss utvecklas du mest genom det dagliga arbetet och i samarbetet med dina kollegor. Ofta finns det även möjlighet att bredda sig eller att fördjupa sig inom ett område. Vi har också ett stort utbud av utbildningar inom många olika kompetensområden både internt och externt.

Upp till 35 dagars semester varje år

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd och upp till 35 dagars semester varje år. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Till och med det år du fyller 29 har du rätt till 28 semesterdagar per år, från och med det år du fyller 30 har du rätt till 31 semesterdagar per år och från och med det år du fyller 40 har du rätt till 35 semesterdagar per år.

Föräldralön

Vi erbjuder ett extra föräldrapenningtillägg när du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Med det kan du under totalt 360 dagar få en ersättning som motsvarar 90 % av din inkomst. Du har också möjlighet att arbeta deltid till och med slutet av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Heltäckande försäkringspaket

Som anställd på Skolverket omfattas du av den statliga grupplivförsäkringen, tjänstereseförsäkringen och personskadeförsäkringen.

Tjänstepension

Som förmån i din anställning ingår tjänstepension. Pensionsavtalet PA 16 omfattar alla statligt anställda. Du kan också ha möjlighet att göra extra insättning till tjänstepensionen genom en enskild överenskommelse.

Om du vill veta mer om den tjänstepension vi erbjuder finns information hos Statens tjänstepensionsverk. Där finns även frågor och svar om statlig tjänstepension.

Vill du veta mer?

Här kan du ta del av alla våra avtal.

Våra lokala avtal

Ansvar

Möt några av oss


"Mina kollegor är fantastiska, de driver och inspirerar mig. Vi fyller hela kompetensspektrat när det kommer till it-området och tillsammans har vi höga mål för arbetet."

Filip, teamledare it-säkerhet

Läs hela intervjun med Filip"Det är roligt att få ta ansvar, vilket jag har fått göra ända från start. Något annat som känns kul är att få göra något bra och nyttigt. Skolverket har ett viktigt samhällsuppdrag och det känns bra att vara delaktig i det."

Henrik, upphandlingsjurist

Läs hela intervjun med Henrik"Det finns så mycket nyfikenhet och framåtdriv. Det finns en stark vilja att hela tiden göra bättre, att utvecklas och göra på nya sätt, att skruva på saker för att nå ännu bättre resultat."

Jenny, enhetschef

Läs hela intervjun med Jenny


Forskning och fördjupning

En myndighet i utveckling och förändring

Vi står inför en spännande framtid – vår roll som myndighet och vårt uppdrag förändras och utvecklas i takt med samhället i stort. Det skapar möjligheter
att jobba med nya uppdrag och göra insatser för att påverka framtiden för barn och elever – och flytta den svenska förskolan och skolan framåt. Vi ska vara en myndighet där vi tillsammans ser möjligheter till innovation, vågar testa oss fram och där vi åstadkommer förändring – för oss själva och för skolan. Därför behöver var och en av oss vara med och driva vår utveckling med engagemang, vilja och mod.

Vår värdegrund

Den statliga värdegrunden är en självklar utgångspunkt för oss som arbetar på Skolverket. Det är den gemensamma grunden för vår yrkesroll och för medarbetarskapet och ledarskapet i Skolverket. På Skolverket har vi också fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. 

För att trivas och göra ett bra jobb hos oss behöver du stå bakom den statliga värdegrunden och våra kärnvärden.

Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.

 • Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.
 • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna.
 • Objektivitet – förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
 • Fri åsiktsbildning – den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
 • Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
 • Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom.

Vår gemensamma värdegrund Länk till annan webbplats.

På Skolverket har vi också fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Varje kärnvärde kompletteras med tre kriterier som beskriver hur du som medarbetare förhåller dig till ditt arbete, hur du löser dina uppgifter, samarbetar med andra och bidrar till verksamhetens utveckling och resultat.

Förebild

 • Jag agerar som en god förebild och står för mitt agerande.
 • Jag står upp för den statliga värdegrunden och för Skolverkets uppdrag.
 • Jag utmanar normer och traditioner för att skapa bra resultat och arbetsklimat.

Tillit

 • Jag medverkar till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat.
 • Jag visar förtroende och respekt för andras roller och kompetens.
 • Jag bemöter andra med välvilja och generositet.

Ansvar

 • Jag tar ansvar för mitt arbete och skapar goda resultat.
 • Jag vet vad som förväntas av mig och hur mitt arbete bidrar till helheten.
 • Jag arbetar enligt våra processer och följer lagar, policyer och fattade beslut.

Samarbete

 • Jag medverkar till ett gott samarbete inom Skolverket och med andra samarbetspartners.
 • Jag efterfrågar och tar tillvara mina kollegors kunskaper och erfarenheter.
 • Jag ger, efterfrågar och tar emot återkoppling.

Utveckling

 • Jag bidrar med min kompetens och erfarenhet i vår verksamhet och dess utveckling.
 • Jag bidrar med förslag på förbättringar, förändringar och utveckling.
 • Jag utvecklar mig själv, min kompetens och jag lär av erfarenheter.
Senast uppdaterad 26 juni 2024

Innehåll på denna sida