Att jobba på Skolverket

Som medarbetare på Skolverket bidrar du i vårt viktiga arbete för att alla barn och elever får en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du som medarbetare ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra.

Vi stödjer utvecklingen av förskolan och skolan, tar fram läroplaner och föreskrifter samt erbjuder fortbildning för lärare, förskolelärare och skolledare. Vi utfärdar också lärarlegitimationer, handlägger statsbidrag och i vår Upplysningstjänst svarar vi på frågor om skolan och skollagen. På Skolverket arbetar ca 800 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Solna.

Medarbetarskap och ledarskap i Skolverket

Arbetstid

Som medarbetare på Skolverket har du möjlighet till flexibel arbetstid. Vi tillämpar flextid och i den mån dina arbetsuppgifter tillåter finns det även möjlighet att arbeta hemifrån efter överenskommelse med din chef.

Några arbetsdagar före helgdagar är förkortade, till exempel trettondagsafton, skärtorsdagen och dagen före Alla helgons dag. De allra flesta är lediga på klämdagar, de som behöver arbeta får ta ut motsvarande tid vid annat tillfälle. Vi är alltid lediga på klämdagar. Veckoarbetstiden på Skolverket är normalt 40 timmar.

Kompetensutveckling

Skolverket erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö. För oss är medarbetarnas kompetens viktig och du har möjlighet att ta del av ett stort utbud av utbildningar inom olika arbetsområden, både internt och externt. Vi har en intern kurskatalog som rymmer en rad olika utbildningar. Utöver det erbjuder Skolverket bland annat introduktionsutbildning till nyanställda, seminarier inom aktuella ämnen, grupputveckling, ledarskapsutveckling och möjlighet till ledarcoaching. På Skolverket finns många kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap till dig.

Hälsa och friskvård

En god arbetsmiljö på Skolverket ska bidra till arbetsglädje, engagemang och god hälsa bland medarbetarna. Varje vecka har du möjlighet att använda en timme av din arbetstid för en friskvårdsaktivitet. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 3 500 kronor per år. I våra lokaler finns ett gym och en träningslokal som du kan använda för friskvårdsaktiviteter. Det finns även en friskvårdsgrupp som ordnar aktiviteter som till exempel deltagande i motionslopp, kör och yoga. Skolverket subventionerar även massage på arbetsplatsen.

Om du blir förälder

För oss är det viktigt att du kan förena föräldraskap med arbetet. När du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan ger vi dig en kompletterande ersättning i form av ett föräldrapenningtillägg. Det innebär att du under högst 360 dagar totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av din inkomst. På Skolverket har du även möjlighet att arbeta deltid till och med utgången av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Ett gott försäkringsskydd

Som anställd på Skolverket omfattas du av den statliga grupplivförsäkringen, tjänstereseförsäkringen och personskadeförsäkringen.

Semester

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd. Din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Till och med det år du fyller 29 har du rätt till 28 semesterdagar per år, från och med det år du fyller 30 har du rätt till 31 semesterdagar per år och från och med det år du fyller 40 har du rätt till 35 semesterdagar per år.

Möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag

Skolverket ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempel på sådana ledigheter är vid flytt, examen och tentamen samt vissa släktangelägenheter. Om det behövs får du vara ledig för läkar- eller sjukgymnastikbesök utan löneavdrag.

Pension

Tjänstepension är en förmån du tjänar in i din anställning och som du kan ta ut från 61 års ålder. Pensionsavtalet PA 16 omfattar alla statligt anställda. Du kan också ges möjlighet att växla lön eller sparad semester för en extra insättning till tjänstepensionen genom en enskild överenskommelse.

Senast uppdaterad 09 augusti 2021