Lediga tjänster - Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Här annonseras tillgängliga tjänster.

Ansökan om tjänst ställs till skolans styrelse och sänds till den adress som anges i annonsen och ska vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i annonsen. Inga handlingar ska sändas till Skolverket.

Att arbeta vid en utlandsskola (SUFlänk till annan webbplats)

Svenska skolan i Lissabon söker en rektor

Omfattning: heltid
Varaktighet: tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning. Provanställning 6 månader tillämpas.

Kvalifikationer:

Rektor

Om jobbet:

Svenska Skolan i Lissabon har funnits sedan 1957 då den startades av Marianne Ahnfelt Rochas. Det är med hennes anda, med barnets bästa för våra ögon, som vi bedriver vår verksamhet. Under läsåret 2020/21 finns det drygt 80 elever och 21 medarbetare fördelat på underhålls- och administrationsavdelning samt en förskole- och en skoldel.

Under förra och nuvarande läsår har arbetet med att professionalisera undervisning och processer varit i fokus och stora framsteg har gjorts. Nu letar vi efter någon som kan fortsätta den missionen då vår nuvarande rektor kommer återvända till Sverige. Söktrycket på skolan är konstant och det finns ett stabilt elevunderlag med många permanenta elever. Skolan ingår bland de utlandsskolor som är statsbidragsberättigade och följer svensk läroplan. Det innebär att Skolinspektionen har tillsynsansvar och senaste tillsynen gjordes 2018 utan anmärkning. Kollegiet består av lärare med högkompetens och samtliga klasslärare innehar lärarlegitimation.

Arbetsbeskrivning

Du leder en skola som är dynamisk till sin natur och varje dag fattar du beslut som påverkar både elever och hela familjers framtid. Som rektor på Svenska Skolan i Lissabon måste du ha förmågan att utöver kunna svenska lagar och regler även kunna tillämpa portugisisk lag.

Du leder det dagliga jobbet på skolan samt utvecklingsarbete, både pedagogiskt och strukturellt, har personal och ekonomiansvar, och till din hjälp har du en ledningsgrupp bestående av tre personer, en från varje enhet. Dina uppdragsgivare är medlemmarna, d.v.s. föräldrarna och du svarar mot en styrelse som regelmässigt sammanträder en gång i månaden och där är du adjungerad. Styrelsen och rektor har sedan 2018 tillämpat ett dokument med värderingar som styr skolans utvecklig och tillvägagångsätt i något som kallas ”Den Gulblå tråden”. I den sammanfattas vad skolan står för och vilka värderingar som styr skolans vardag. Skolan jobbar också med ett eget ämne som heter Global Awareness. Ämnet ligger utanför timplanen och är baserat på ”Skolans uppdrag” i kapitel 1 i läroplanen med fokus på hållbarhet ur både ett miljö- och mellanmänskligt perspektiv och en kursplan finns utarbetad efter skolverkets riktlinjer.

Kvalifikationer

För att lyckas som rektor på Svenska Skolan i Lissabon behövs utöver goda rektorskunskaper en palett av ledaskapsegenskaper som behövs visas varje dag genom handling.

Vi söker dig som har ett moget förhållande till ditt ledarskap, är ödmjuk men tydlig och vill vara synlig. Din roll på skolan går utöver ett rektorsuppdrag i Sverige då du blir en fokalpunkt för hela Svenska Skolanfamiljen. Det här lägger extra vikt på förmågan att behålla integritet, visa empati och ett tydligt fokus på uppdraget, barnets bästa.

Du behöver ha en problemlösande inställning till din vardag då du hela tiden ställs inför utmaningar som inte alltid är direkt skolrelaterade. I detta ingår också att det är ett arbete som kräver uthållighet och en öppen och växande inställning till de utmaningar man ställs inför med att leda en svensk skolan långt från det land där besluten fattas.

Erfarenhet av arbete som rektor och avslutad rektorsutbildning samt goda färdigheter i engelska är ett krav.

Information om tjänsten

Tillträde enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

För frågor om tjänsten skicka mail till: rekrytering@escolasueca.pt

Ansökan skickas till: rekrytering@escolasueca.pt

Sista ansökningsdatum: 28 februari 2021

Omfattning: heltid
Varaktighet: tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning. Provanställning 6 månader tillämpas.

Kvalifikationer:

Rektor

Om jobbet:

Svenska Skolan i Lissabon har funnits sedan 1957 då den startades av Marianne Ahnfelt Rochas. Det är med hennes anda, med barnets bästa för våra ögon, som vi bedriver vår verksamhet. Under läsåret 2020/21 finns det drygt 80 elever och 21 medarbetare fördelat på underhålls- och administrationsavdelning samt en förskole- och en skoldel.

Under förra och nuvarande läsår har arbetet med att professionalisera undervisning och processer varit i fokus och stora framsteg har gjorts. Nu letar vi efter någon som kan fortsätta den missionen då vår nuvarande rektor kommer återvända till Sverige. Söktrycket på skolan är konstant och det finns ett stabilt elevunderlag med många permanenta elever. Skolan ingår bland de utlandsskolor som är statsbidragsberättigade och följer svensk läroplan. Det innebär att Skolinspektionen har tillsynsansvar och senaste tillsynen gjordes 2018 utan anmärkning. Kollegiet består av lärare med högkompetens och samtliga klasslärare innehar lärarlegitimation.

Arbetsbeskrivning

Du leder en skola som är dynamisk till sin natur och varje dag fattar du beslut som påverkar både elever och hela familjers framtid. Som rektor på Svenska Skolan i Lissabon måste du ha förmågan att utöver kunna svenska lagar och regler även kunna tillämpa portugisisk lag.

Du leder det dagliga jobbet på skolan samt utvecklingsarbete, både pedagogiskt och strukturellt, har personal och ekonomiansvar, och till din hjälp har du en ledningsgrupp bestående av tre personer, en från varje enhet. Dina uppdragsgivare är medlemmarna, d.v.s. föräldrarna och du svarar mot en styrelse som regelmässigt sammanträder en gång i månaden och där är du adjungerad. Styrelsen och rektor har sedan 2018 tillämpat ett dokument med värderingar som styr skolans utvecklig och tillvägagångsätt i något som kallas ”Den Gulblå tråden”. I den sammanfattas vad skolan står för och vilka värderingar som styr skolans vardag. Skolan jobbar också med ett eget ämne som heter Global Awareness. Ämnet ligger utanför timplanen och är baserat på ”Skolans uppdrag” i kapitel 1 i läroplanen med fokus på hållbarhet ur både ett miljö- och mellanmänskligt perspektiv och en kursplan finns utarbetad efter skolverkets riktlinjer.

Kvalifikationer

För att lyckas som rektor på Svenska Skolan i Lissabon behövs utöver goda rektorskunskaper en palett av ledaskapsegenskaper som behövs visas varje dag genom handling.

Vi söker dig som har ett moget förhållande till ditt ledarskap, är ödmjuk men tydlig och vill vara synlig. Din roll på skolan går utöver ett rektorsuppdrag i Sverige då du blir en fokalpunkt för hela Svenska Skolanfamiljen. Det här lägger extra vikt på förmågan att behålla integritet, visa empati och ett tydligt fokus på uppdraget, barnets bästa.

Du behöver ha en problemlösande inställning till din vardag då du hela tiden ställs inför utmaningar som inte alltid är direkt skolrelaterade. I detta ingår också att det är ett arbete som kräver uthållighet och en öppen och växande inställning till de utmaningar man ställs inför med att leda en svensk skolan långt från det land där besluten fattas.

Erfarenhet av arbete som rektor och avslutad rektorsutbildning samt goda färdigheter i engelska är ett krav.

Information om tjänsten

Tillträde enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

För frågor om tjänsten skicka mail till: rekrytering@escolasueca.pt

Ansökan skickas till: rekrytering@escolasueca.pt

Sista ansökningsdatum: 28 februari 2021

Svenska skolan i Fuengirola söker gymnasielärare i svenska & psykologi

El Colegio Sueco eller Svenska Skolan i Fuengirola är med sina drygt 300 elever och 40 personal en av Sveriges största utlandsskolor. Den bildades 1969 och drivs sedan dess av en privat föräldraförening enligt spanska föreningsstadgar. Verksamheten omfaar förskola, grundskola, gymnasieskola samt kompleerande svenskundervisning. Vi bedriver också en omfaande gäststudentverksamhet vars elever bor i värdfamiljer och studerar på något av våra gymnasieprogram.

Arbetsuppgifter

Svenska Skolan i Fuengirola söker från vårterminen 2021 och tillsvidare en lärare på heltid med en kombination av följande ämnen: Svenska & Psykologi med undervisning huvudsakligen gymnasiet.

Kvalifikationer

  • Behörig för aktuell tjänst och minst fyra års lärartjänstgöring i aktuella ämnen.
  • Du är en engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta.
  • Du är utvecklingsbenägen och flexibel.
  • Att du talar spanska är meriterande.

Då vi vid vår skola vinnlägger oss om högsta kvalitet beträffande vår verksamhet, måste sökande påvisa starkt engagemang och stor delaktighet i skolans övriga aktiviteter.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Löneform: Månadslön.
Tillträde: Senast Enligt överenskommelse.
Märk ansökan “Ansökan psykologi & svenska”.

Upplysningar

Mattias Kerttu, rektor
Email: mattias.kerttu@skolan.es
Mobil: +34633 872 514

Sista ansökningsdag: Ansökningar kommer behandlas fortlöpande.
Mer information om skolan finns på hemsida: www.skolan.eslänk till annan webbplats

El Colegio Sueco eller Svenska Skolan i Fuengirola är med sina drygt 300 elever och 40 personal en av Sveriges största utlandsskolor. Den bildades 1969 och drivs sedan dess av en privat föräldraförening enligt spanska föreningsstadgar. Verksamheten omfaar förskola, grundskola, gymnasieskola samt kompleerande svenskundervisning. Vi bedriver också en omfaande gäststudentverksamhet vars elever bor i värdfamiljer och studerar på något av våra gymnasieprogram.

Arbetsuppgifter

Svenska Skolan i Fuengirola söker från vårterminen 2021 och tillsvidare en lärare på heltid med en kombination av följande ämnen: Svenska & Psykologi med undervisning huvudsakligen gymnasiet.

Kvalifikationer

  • Behörig för aktuell tjänst och minst fyra års lärartjänstgöring i aktuella ämnen.
  • Du är en engagerad och trygg person som har lätt för att samarbeta.
  • Du är utvecklingsbenägen och flexibel.
  • Att du talar spanska är meriterande.

Då vi vid vår skola vinnlägger oss om högsta kvalitet beträffande vår verksamhet, måste sökande påvisa starkt engagemang och stor delaktighet i skolans övriga aktiviteter.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Löneform: Månadslön.
Tillträde: Senast Enligt överenskommelse.
Märk ansökan “Ansökan psykologi & svenska”.

Upplysningar

Mattias Kerttu, rektor
Email: mattias.kerttu@skolan.es
Mobil: +34633 872 514

Sista ansökningsdag: Ansökningar kommer behandlas fortlöpande.
Mer information om skolan finns på hemsida: www.skolan.eslänk till annan webbplats

Frågor?

Om du har frågor om en särskild tjänst kontaktar du den person som anges i annonsen.

Senast uppdaterad 11 januari 2021