Medarbetare berättar

Hur är det att jobba på Skolverket egentligen? Här berättar några av våra cirka 800 medarbetare om sina jobb hos oss.

Jenny Dynesius – arbetar med att utveckla verksamheten

”Jag får vara med och skapa en mer välfungerande organisation och positiv förändring för våra målgrupper.”

Jenny har arbetat på Skolverket sedan januari 2021. Utbildning: kulturvetenskap och kommunikation.

Vad innebär ditt jobb?

Jag jobbar som förändringsledare inom digitalisering och innovation. Förändringsledning handlar om att hjälpa verksamheten att ändra arbetssätt och beteenden för att bli en bättre, mer välfungerande organisation. Mitt jobb börjar med att jag undersöker vilka behov som finns hos verksamheten och hos våra målgrupper för att få en helhetssyn och förståelse. Därefter tar jag fram långsiktiga planer på hur vi kan gå till väga för att uppfylla de behov som finns.

I samverkan med andra i organisationen ger jag också vägledning i hur man kan jobba med innovation och nya sätt att arbeta för att skapa en förändring som ger nytta. Vi testar förslag på förändringar på mindre grupper för att komma fram till vad som fungerar och inte och så bygger vi vidare på det som fungerar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att jag får vara med och skapa en mer välfungerande organisation och positiv förändring för våra målgrupper. Jag får möjlighet att jobba med många varierande saker: Jag kommer in med metoder och strategier för att driva förändring och sedan lär jag mig av verksamheten för att kunna stötta i just deras förändring.

Hur har det varit att jobba hemifrån under pandemin?

Det är blandade känslor kring att jobba hemifrån. För mig blev det ingen chock eftersom jag var förberedd på att jag skulle sitta hemma när jag började på Skolverket. Jag tycker om att nätverka och träffa andra i organisationen, men det blir svårare nu. Jag får skicka mejl och presentera mig och ställa frågor istället för att presentera mig på kontoret. På min enhet har vi mer inofficiella träffar som digitala fikastunder vilket jag uppskattar. Men jag hade gärna träffat ännu fler, till exempel andra nya medarbetare på Skolverket genom digitala aktiviteter.

Finns det någon fördel med distansarbetet när det kommer till innovationsarbete?

Det har gett mig insikter att komma till en arbetsplats i en sådan här situation och också möjlighet att tänka kring hur vi kan arbeta digitalt på ett optimalt sätt. Jag tror att det senaste årets tvång att anpassa sig efter ett digitalt arbetsliv har gett nya förutsättningar för att skapa förändring.

Finns det några speciella egenskaper man behöver i ditt jobb?

Engagemang och nyfikenhet inför framtiden och det som kommer längre fram. Det är viktigt att kunna knyta ihop det långsiktiga mot det som finns här och nu. Men även att man har ett intresse för förändring och mekaniken som krävs för förändring.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

Min erfarenhet från tidigare arbetsplatser är att det är svårt för organisationer att lyfta blicken. Ofta finns det mycket man vill göra här och nu. Det kan även handla om att det finns organisationsstrukturer man vill förändra, men att man inte riktigt vet hur. Eller att organisationen har ett tekniskt arv som inte fungerar, men som gör att de sitter fast i system som inte underlättar arbetet med utveckling.

Varför har du valt att arbeta på Skolverket?

Det var ett roligt uppdrag eftersom jag får komma in och stötta i att bygga upp någonting. Dessutom är Skolverket en mer idédriven verksamhet där det finns massor av människor som brinner för att skapa en bättre skola och att skapa förändring i klassrummet. Det är väldigt roligt att få verka i en sådan verksamhet.

Frida Ekholmer, arbetar som UX-designer

”Det handlar om att designa en bra upplevelse för användarna och ta hänsyn till deras behov."

Frida har arbetat på Skolverket sedan hösten 2020. Utbildning: kandidatexamen i service management och en yrkesutbildning i UX-design.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att jag får möjlighet att förbättra användarnas upplevelse av Skolverkets produkter, med produkter menas till exempel webbsidor och digitala tjänster. Just nu jobbar jag med att ta fram en e-tjänst för bedömningsstöd. Jag jobbar även med att göra användbarhetstester i projektet för att ta fram digitala nationella prov. Dessutom gillar jag att mina arbetsuppgifter varierar väldigt mycket, ena dagen kan jag sitta hemma för att skissa på hur en prototyp av en webbsida eller tjänst kan se ut och nästa dag får jag träffa elever, lärare och rektorer för att användbarhetstesta prototypen.

Vad jobbar du med?

Jag är UX-designer. UX står för user experience och det handlar om att designa en bra upplevelse för användarna av en produkt. Jag och de andra i mitt team skissar först upp hur produkten ska se ut, här tar vi hänsyn till teknik, verksamheten och behov hos användarna. Efter att vi gjort det testar vi det genom användbarhetstester. Genom att göra användbarhetstester kan vi se om tjänsten fungerar som vi har tänkt och vad som behöver förbättras. Utifrån prototypen är det utvecklare som skriver koden och bygger själva produkten

Hur har det varit att jobba hemifrån under pandemin?

Det har fungerat bra, jag började jobba på Skolverket mitt under pandemin men mycket av mitt arbete är på datorn och programmen för att rita designs går att använda hemifrån. Att arbeta i teamet går också bra, vi har digitala möten varje morgon för att gå igenom vad alla gör och ifall någon behöver hjälp. Det som är svårare att göra hemifrån är användbarhetstester, men det går för det mesta också att göra via mötestjänster, då skickar jag prototyperna till användaren och genom att dela det som syns på skärmen ser vi hur de använder tjänsten.

Finns det några speciella egenskaper man behöver i ditt jobb?

Det är viktigt att vara ödmjuk och lyhörd för att kunna sätta sig in i hur användarna upplever det vi skapat eftersom alla har olika sätt att uppleva och se på saker. Som UX-designer måste man koppla bort sitt eget perspektiv och de preferenser man själv har för att kunna utgå från de som ska använda produkten. Det är utifrån användarnas behov och hur det ska fungera för dem vi ska bygga produkterna. Men det är också viktigt att ta hänsyn till teknik och affärsperspektiv.

Vad är de största utmaningarna i ditt arbete?

Det finns många problem man ska lösa med en produkt och det gäller att vi kan prioritera vad som är viktigast. Många gånger vill man lösa allt på en gång för användarna men man måste börja med grundbehovet och lösa det innan man kan göra nästa sak för dem.

Varför har du valt att arbeta på Skolverket?

Jag fastnade för annonsen där Skolverket sökte en UX-designer med användarfokus och där även tillgänglighetsfrågor var väldigt viktig del. Eftersom Skolverket har många olika målgrupper såg jag det som en utmaning att designa produkter för människor med väldigt olika behov.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Innan jobbade jag som koordinator inom e-commerce, det var då jag insåg att jag ville jobba mer kreativt och valde då att studera till UX-designer på en yrkeshögskola. Efter att jag tagit examen där började jag jobba på Skolverket.

Anki Näckstam, stöttar kommuner med många nyanlända

"Jag känner att vi verkligen gör skillnad och medverkar till att förbättra för eleverna. I mitt jobb är jag ofta ute och träffar de huvudmän vi arbetar med. Att få höra och se hur det är på riktigt, det är jättespännande. "

Anki Näckstam

Anki har arbetat på Skolverket sedan 2016. Utbildning: lärarexamen i historia och svenska.

Vad är det bästa med ditt jobb?

För mig känns det som en stor förmån att vara med och stödja skolsverige. Jag känner att vi verkligen gör skillnad och medverkar till att förbättra för eleverna. I mitt jobb är jag ofta ute och träffar de huvudmän (kommuner) som vi arbetar med. Att få höra och se hur det är på riktigt, det är jättespännande. Jag tycker också att jag har en perfekt blandning mellan att jobba inne på kontoret och vara på resande fot.

Vad innebär ditt jobb?

Jag jobbar med riktade insatser som ska öka kvaliteten på mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever. Jag stödjer kommuner som tagit emot väldigt många nyanlända och som har stora utmaningar i och med detta. Vi arbetar alltid i par, två processtödjare hos respektive huvudman. Jag arbetar tillsammans med ett team från den aktuella kommunen. Vi gör först en nulägesbeskrivning och sedan en nulägesanalys där vi på olika sätt tar reda på hur man just nu arbetar i kommunen. Därefter arbetar det lokala teamet i kommunen med en åtgärdsplan med stöd från oss processtödjare. Planen som beskriver vilka utvecklingsmöjligheter som finns och insatser som kan bidra till fortsatt utveckling.

Finns det några speciella egenskaper man behöver i ditt jobb?

Man behöver vara lyhörd och inlyssnande, samtidigt som man behöver våga ställa frågor. Vi har en devis på avdelningen att vi ska vara ”påträngande lyhörda.” Att kunna samarbeta är också jätteviktigt eftersom vi jobbar i team och i par. Man behöver också förstå hur organisationen fungerar i de kommuner som vi arbetar med och hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

Den största utmaningen är nog att kunna hjälpa och stödja varje kommun på rätt sätt. Varje kommun är ju unik och det gäller att kunna navigera kring just deras förutsättningar. Det kräver både ödmjukhet och kunskap att läsa av kommunen och medverka till ett fortsatt kvalitets-och utvecklingsarbete.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Jag kommer närmast från Skolinspektionen där jag jobbade som undervisningsråd/skolinspektör i många år. Innan det var jag skolledare i Stockholm. I grund och botten är jag lärare.

Angela Bergman, arbetar som inköpare

"Jag gillar att vi arbetar väldigt digitalt, det gör att jag kommer åt allt jag behöver på ett smidigt sätt även när jag jobbar på annan plats."

Angela Bergman

Angela började på Skolverket 2018. Utbildning: redovisningsekonom.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att känna att jag jobbar på en arbetsplats som bidrar till ett bättre samhälle. Sen gillar jag att vi arbetar väldigt digitalt, det gör att jag kommer åt allt jag behöver på ett smidigt sätt även när jag jobbar på annan plats. Man har också väldigt bra förmåner när man jobbar i staten.

Min dag ser inte likadan ut varje dag, fast man kanske tror det. Jag träffar många olika personer och måste sätta mig in i helt skilda områden som ska beställas. Det är jätteintressant.

Vad jobbar du med?

Jag stöttar och ger råd till verksamheten när de ska beställa tjänster eller varor från statliga ramavtal och från våra egna avtal.

Vad tycker du att man behöver för egenskaper i ditt jobb?

Det är bra att ha ekonomiskt tänkande och analysförmåga. Man måste också kunna förklara och visa kunskap i det man pratar om, då är det bra att vara både social och tillmötesgående men också att ha lite självförtroende. Vi måste också kunna vara flexibla när det behövs, även om vi så klart har regler och lagar att förhålla oss till. Jag brukar också säga att det är bra med sunt bondförnuft, så man kan få gehör hos beställarna och förklara saker på olika nivåer.

Varför har du valt att arbeta på Skolverket?

Jag lockades av att enheten var under uppbyggnad, jag såg en möjlighet att bidra till utveckling. Jag ville också jobba tillsammans med en grupp. På mitt tidigare jobb var jag ensam i min roll. Här har jag kollegor som jobbar med samma sak och vi kan be varandra om råd, det är skönt.

Vad är det som driver dig i jobbet?

Jag drivs av ansvaret att ha hand om skattepengar. Det är upp till mig att vi förhåller oss till de lagar som finns om offentlig upphandling och förvaltar pengarna väl. Jag känner att jag har en viktig roll.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Mitt senaste jobb var som inköpsansvarig på St. Eriks ögonsjukhus, där jobbade jag i nio år. Innan dess jobbade på polisen som redovisningsekonom.

Johnny Häger, arbetar med ämnesdidaktik

"På Skolverket har jag möjlighet att vara med och bidra till att alla Sveriges elever får en bra utbildning."

Johnny Häger

Började på Skolverket hösten 2015. Utbildning: Lärare i matematik, NO och teknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att jag på Skolverket har möjlighet att verkligen göra skillnad gällande skolan, att vara med och bidra till alla Sveriges elever får en bra utbildning. En annan bra sak är kollegorna, det känns fantastiskt att få jobba på ett ställe med så mycket kompetens.

Vad jobbar du med?

Jag tar fram stödmaterial som lärare kan använda för att utveckla undervisningen inom teknik och naturvetenskap. Materialet publicerar vi på Lärportalen, som är vår webbplats för kompetensutveckling med kollegialt lärande i fokus. Jag deltar också på konferenser för lärare och rektorer och pratar bland annat om undervisning, ämnesdidaktik och hur man kan arbeta i exempelvis teknikämnet. Jag jobbar också med Samverkan för bästa skola, en satsning där Skolverket stödjer skolor med låga kunskapsresultat och som har små förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Här stödjer jag lärarna konkret på plats och är med på lektioner och tittar på hur undervisningen går till. Efteråt pratar jag med läraren om det jag sett och är med och stöttar och bidrar till utveckling.

Vad behöver man för egenskaper i ditt jobb?

Man behöver ha kunskaper om hur skolan fungerar och vara kunnig i sitt ämne, eftersom det handlar om ämnesdidaktik (läran om undervisning i olika ämnen). Det är också viktigt att vara socialt kompetent, så man kan möta och läsa av människor på ett bra sätt. Man behöver också vara duktig på att skriva texter som inte är så byråkratiska.

Varför har du valt att arbeta på Skolverket?

För mig är det en ära att få vara med och påverka skolans utveckling i Sverige. Jag gillar att Skolverket är den myndighet som är till för att hjälpa och stödja skolan och att vi som jobbar här tycker om skolan. Att jag hamnade här berodde på att jag blev uppmärksammad på en tjänst som fanns och som jag sökte, tänkte det vore spännande att arbeta här. Jag är stolt att ha fått chansen att jobba här.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

För mig som har bakgrund i universitetsvärlden var myndighetsrollen lite svår att komma in i. Det är ju så att när jag möter lärare och andra måste jag komma ihåg att jag inte bara representerar mig själv, utan också en myndighet. Jag tyckte i början att det kunde vara lite utmanande ibland att jobba så mycket i uppdrag där man kan inte alltid kan bestämma så mycket själv. Men värre utmaningar än så är det inte och arbetet har förändrats till en större frihet under min tid här, mycket spännande.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Jag kommer närmast från Uppsala universitet där jag jobbade i 20 år som lärarutbildare i naturvetenskap och teknik, både i ämnena men också deras didaktik. Innan dess jobbade jag ett antal år som matematik-, teknik- och NO-lärare i årskurs 4-9.

Helena Lundgren, arbetar med frågor som rör nationella minoriteter

"Det är en inspirerande miljö här med många kompetenta kollegor som har en djup kunskap inom olika specialområden. Jag lär mig ständigt nya saker."

Helena Lundgren

Helena började på Skolverket 2017. Utbildning: magisterexamen i statsvetenskap och magisterexamen i engelska.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får känna att jag gör skillnad och bidrar till att elever och barn får det bättre. Det blir en lite bättre värld av att jag går till jobbet! Jag tycker också att det är en inspirerande miljö här med många kompetenta kollegor som har en djup kunskap inom olika specialområden. Jag lär mig ständigt nya saker.

Vad jobbar du med?

I Skolverkets instruktion står det att vi ska vara samlande, stödjande och pådrivande i frågor som rör de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. Det är mitt ansvar. Jag är samordnare för Skolverkets arbete i de här frågorna och lyfter nationella minoriteter på olika sätt i uppdrag vi har. Det innebär bland annat att leda den interna samordningsgrupp vi har som består av personer från olika enheter och avdelningar som arbetar i uppdrag eller insatser som rör nationella minoriteter. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska vi ge nationella minoriteter inflytande i frågor som berör dem och ett sätt att göra detta kan vara att skicka saker på remiss till dem eller att arrangera samråd med nationella minoriteter. Min roll kan då vara att stödja i det arbetet.

Vad tycker du att man behöver för egenskaper i ditt jobb?

Man behöver tycka om att samarbeta med både interna och externa aktörer, och vara bra på att kunna upptäcka möjliga samarbeten där frågan passar in. Det är också bra att kunna motivera andra och att vara intresserad av mänskliga rättigheter. Sen får man inte vara rädd för att ligga på.

Varför har du valt att arbeta på Skolverket?

Jag kom från en liten myndighet och ville prova att jobba på en stor, och så ville jag fortsätta jobba med nationella minoritetsfrågor. Skolverket har också flera andra intressanta uppdrag inom mänskliga rättighetsområdet, till exempel arbetet med jämställdhetsintegrering, så det kändes som en möjlighet att trappa upp kompetensen och få möjlighet till utveckling.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Jag jobbade i 12 år på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor med uppdrag som rörde nationella minoriteter och jämställdhet. Jag samordnade myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering.

Fakta

De nationella minoriteterna är:

  • judar
  • romer
  • urfolket samer
  • sverigefinnar
  • tornedalingar

De erkända nationella minoritetsspråken i Sverige är:

  • jiddisch
  • romani chib (alla varieteter)
  • samiska (alla varieteter)
  • finska
  • meänkieli

Per-Olov Ottosson, arbetar med svensk undervisning utomlands

"Skolverket är den optimala arbetsplatsen om man vill jobba övergripande med skolfrågor. Att vara med att utveckla skolan, tillsammans med kollegor från andra europeiska länder, är väldigt motiverande."

Per-Olov Ottosson

Per-Olov arbetar med Europaskolan och svensk utlandsundervisning samt med frågor kring hållbar utveckling. Han började på Skolverket 2005. Utbildning: Miljöinspektör, lärare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Skolverket är den optimala arbetsplatsen om man vill jobba övergripande med skolfrågor. Att vara med att utveckla skolan, tillsammans med kollegor från andra europeiska länder, är väldigt motiverande. Det är spännande, och svårt ibland också när vi har olika syn på saker som till exempel när det gäller religionsundervisning, idrott och hälsa och digitalisering.

Jag gillar också att jobba med människor och möten. Jag känner att jag får väldigt mycket tillbaka och lär mig saker hela tiden. Kollegorna är också väldigt engagerade och har barnens och elevernas väl och ve i fokus. Det är en kamratlig och hjälpsam atmosfär. Jag har aldrig varit med om att någon inte hjälper till om man frågar om någonting.

Vad jobbar du med?

Jag arbetar med förskole- och grundskoledelen av Europaskolan. Det är en mellanstatlig skolform som är till för barn med föräldrar som arbetar vid de olika EU-institutionerna. Det finns Europaskolor i sju länder och undervisningen sker enligt skolformens egna styrdokument. Barnen går i svensk klass med svenska lärare som anställts av Skolverket. I min roll så inspekterar jag skolsystemet och jobbar med kvalitetssäkring, fortbildning, ta fram styrdokument och att rekrytera lärare och skolledare. Jag har också ett ansvar som koordinator för svensk utlandsundervisning och för frågor som rör hållbar utveckling.

Vad behöver man för egenskaper i ditt jobb?

Man måste vara genuint intresserad av skola, både av verksamheten och hantverket. Jag är ofta ute på skolbesök och då är det viktigt att på ett trevligt sätt kunna ta rollen att föreslå förbättringar och ge kritik. Jag brukar se inspektionstillfällena av våra svenska Europaskolelärare ungefär som ett medarbetarsamtal vid en svensk skola.

Vilka är de största utmaningarna i ditt arbete?

Det kan vara en svår balansgång att vara lagom drivande i internationella sammanhang. Det är viktigt att kunna förstå andra länders perspektiv men samtidigt kunna argumentera och markera var Sverige står i utbildningsfrågor.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Från början är jag miljöinspektör. Sedan utbildade jag mig till lärare och har jobbat som klasslärare både i grundskolan och i gymnasiet. Därefter jobbade jag som utbildningschef på Stiftelsen Håll Sverige Rent, med ansvar för miljöutbildningar.

Senast uppdaterad 21 december 2022