När du söker jobb hos oss

Här kan du läsa om hur du ansöker och hur vi gör vårt urval. Varmt välkommen med din ansökan!

Din ansökan

Under lediga tjänster på Skolverket.se hittar du de tjänster som vi annonserar ut just nu. Du söker jobbet genom att klicka på länken i jobbannonsen. Vi använder oss av ett rekryteringssystem, vilket innebär att du registrerar ditt CV i en databas.

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ställer vi utvalda urvalsfrågor när du registrerar din ansökan. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Läs gärna igenom ansökningsformuläret innan och förbered dina svar för att göra ansökan. Beskriv din erfarenhet och kompetens så tydligt du kan utifrån vad som efterfrågas i annonsen.

Du kan skicka in din ansökan fram till klockan 24.00 den sista ansökningsdagen. Därefter stängs annonsen och den försvinner från listan med lediga jobb. När din ansökan har registrerats får du en automatisk bekräftelse via e-post.

Tänk på att Skolverket är en myndighet. Det innebär att alla ansökningar är offentliga handlingar och om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden har gått ut gör vi ett första urval baserat på de kvalifikationskrav som finns för tjänsten. Därefter väljer vi vilka som går vidare till nästa steg. Skolverket arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vårt urval har fokus på det som är avgörande för att lyckas i tjänsten. Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi kommer därför ta hjälp av arbetspsykologiska testverktyg.

I det fall du uppfyller de krav som ställs på erfarenheter, erbjuds du i ett nästa steg att fylla i tester. Med hjälp av testverktyg - som är blinda för exempelvis ålder, kön och etnicitet - minskar vi risken för diskriminering samtidigt som vi ökar träffsäkerhet i våra anställningsbeslut och främjar mångfalden på vår arbetsplats.

De kandidater som utifrån en samlad bedömning av testresultat och tidigare erfarenheter bäst matchar vad vi söker kommer vi att titta närmare på. Den fortsatta processen består av kompetensbaserad intervju och referenstagning. Till vissa tjänster genomför vi arbetsprov. Arbetsproven bedöms anonymt.

På anställningsintervjun träffar du oftast en rekryterande chef och en HR-specialist. Intervjun är kompetensbaserad. Det innebär att frågorna utgår från egenskaperna i annonsen, till exempel god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Frågorna är beteendeinriktade och fastställda i förväg och vi ställer samma frågor till alla kandidater. Du kan förbereda dig genom att fundera igenom konkreta situationer från ditt arbetsliv. Vi kommer att fråga om specifika situationer du varit med om, hur du omsatt både personlighet, erfarenheter och kunskaper i faktiska beteenden.

Är du fortsatt intresserad av tjänsten och är en av slutkandidaterna pratar vi alltid med minst två referenser, vanligtvis tidigare eller nuvarande chefer. Efter referenstagningen gör vi en slutlig bedömning och är du vår slutkandidat är vi glada över att kunna ge dig ett anställningserbjudande.

Beslut om anställning

När det är klart att du ska börja hos oss får du ett välkomstbrev och ett anställningsbeslut. Beslutet motsvarar ett anställningsavtal, med skillnaden att du inte behöver skriva under.

När anställningsbeslutet är fattat tillkännages detta på Skolverkets officiella anslagstavla på vårt huvudkontor i Solna. Senast i samband med det ger vi återkoppling till alla som har sökt jobbet. Har du varit på intervju kontaktar vi dig personligen. Har du inte kallats till intervju skickar vi e-post.

Inom staten finns möjlighet för sökande att överklaga anställningsbeslutet. Överklagan ska i så fall komma till Skolverket inom tre veckor efter att beslutet anslagits, annars vinner anställningsbeslutet laga kraft. Statens överklagandenämnd vid Kammarkollegiet har till uppgift att pröva överklaganden. En överklagan avgörs normalt inom tre till sex månader.

Senast uppdaterad 21 december 2022