Vuxkonferens 2018 – Komvux fyller 50 år!

STOCKHOLM 26 OKTOBER I

Välkommen till en dag som bjuder på en överblick om komvux historia fram till idag samt spaningar in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen.

Kom och lyssna på inspirerande föreläsare, delta i intressanta diskussioner och bidra till berikande erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor.

Denna konferens anordnas i anslutning till konferensen Nyanlända elever i vuxenutbildningen där vi tillsammans med andra myndigheter och aktörer tar upp frågor om samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar.

Läs mer här om konferensen Nyanlända elever i vuxenutbildningen

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personer som styr och leder en verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen. Platser kommer att fördelas enligt följande:

 • Ansvariga chefer för kommunernas vuxenutbildning (huvudmän, rektorer, verksamhetschefer, förvaltningschefer) – 350 platser
 • Utbildningsansvariga eller rektorer hos enskilda utbildningsanordnare – 100 platser
 • Representanter för berörda myndigheter och organisationer – 50 platser

Tid och plats

Fredagen 26 oktober 2018 kl. 10.00 – 16.00.

Stockholm Waterfront Conference Centre, Stockholm.

Program

Del 1: Tema tillbakablick på komvux

 • Vuxenutbildningens utveckling genom åren
 • Hur föddes komvux?
 • Exempel på vuxenutbildning före komvux

Del 2: Aktuellt inom komvux

 • Nyanländas lärande
 • Regional samverkan

Del 3: Framtidens komvux

  • Komvux som arbetsmarknadsåtgärd
  • Ökad flexibilitet i utbildningen
  • En framåtblick med utgångspunkt i Komvuxutredningen

  Anmälan

  Konferensen är kostnadsfri. Eventuella rese- och logikostnader bekostas av deltagare.

  Anmälan är öppen t.o.m. den 31 augusti 2018.

  Observera att du via denna länk kan anmäla dig till konferenserna både den 25 och 26 oktober, så var noga med att i anmälan precisera om du vill delta på båda konferenserna eller bara på en av dem.

  Anmäl dig till vuxkonferensen 2018 härlänk till annan webbplats

  Organisatörer

  Skolverket i samverkan med arbetsgivar- och intressentorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och branschorganisationen Vuxenutbildning i Samverkan (ViS).

  Kontakt

  Marcello Marrone, chef på Skolverkets enhet för vuxenutbildning: marcello.marrone@skolverket.se