Kalender

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

För presentationer och material från tidigare genomförda evenemang, kontakta ansvarig arrangör.

Hitta evenemang och aktiviteter

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
18 träffar
 • 26 okt 2020 Webbinarium för skolchefer om ändringarna i kurs- och ämnesplanerna

  WEBBINARIUM | Nu kan du som är skolchef delta i vårt webbinarium för att få övergripande information om de förändrade kurs- och ämnesplanerna. Vi kommer också att prata om hur implementeringen kan organiseras.

 • 26 okt 2020 Schysst apl 1 – Fri från kränkningar

  DIGITALT | Webbinarium om arbetsplatsförlagt lärande. Del ett av två. Välj mellan datumen 26 oktober, 27 oktober, 12 november och 13 november.

 • 26 okt 2020 Schysst apl 2 – Koll på jobbet: praktiska verktyg för schysst apl

  DIGITALT | Webbinarium om arbetsplatsförlagt lärande. Del två av två. Välj mellan datumen 26 oktober, 27 oktober, 12 november och 13 november.

 • 27 okt 2020 Webbinarium för rektorer om att organisera för ändrade kursplaner

  WEBBINARIUM | Det är dags att sätta sig in i ändringarna i kursplanerna. Det är också dags att börja planera för implementeringen i din verksamhet. Nu kan du som är rektor i grundskolan och motsvarande skolformer delta i vårt webbinarium för att få kunskap och stöd.

 • 27 okt 2020 Webbinarium för rektorer och skolchefer om ändrade ämnesplaner och yrkesprogram

  WEBBINARIUM | Det är dags att sätta sig in i ändringarna i ämnesplanerna och på yrkesprogrammen. Nu kan du som är rektor eller skolchef i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen delta i vårt webbinarium för att få mer kunskap.

 • 05 nov 2020 Nätverksträff för rektorer i kommunal vuxenutbildning

  DIGITAL NÄTVERKSTRÄFF | Kvalificerad fortbildning för rektorer i kommunal vuxenutbildning. Ta del av ny forskning, nätverka och diskutera vuxenutbildningens utmaningar med rektorskollegor från hela landet.

 • 05 nov 2020 Pedagogiskt ledarskap mot rasism och antisemitism

  FORTBILDNING FÖR REKTORER | Skolverket har tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism tagit fram en fortbildningsserie med fokus på värdegrundat pedagogiskt ledarskap mot rasism, antisemitism och diskriminering. Fortbildningen omfattar en digital workshop, fyra fysiska träffar samt en fysisk hågkomstresa i förintelsens spår.

 • 12 nov 2020 Apl och lärlingsutbildning – vad kan vi erbjuda våra gymnasiesärskoleelever?

  En kostnadsfri digital nätverksträff om arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för dig som är skolledare inom gymnasiesärskolan.

 • 12 nov 2020 Språklärargalan - digital konferens

  Varmt välkommen till årets Språklärargala med temat språkundervisning och interkulturalitet. Lyssna på spännande föreläsningar och delta i ämnesdidaktiska rundabordssamtal med nya och bekanta språklärarkollegor. Var med på prisutdelningen till språkutvecklande projekt och få med dig massor av inspiration. Tipsa gärna dina kollegor! Språklärargalorna skulle ha arrangerats i Sundsvall (10 nov) och Jönköping (12 nov), men kommer istället att genomföras som en digital konferens. Mer information kommer.

 • 13 nov 2020 Lärande för hållbar utveckling – alla ämnens ansvar

  DIGITALT | Tillsammans med Den globala skolan anordnar vi en halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får möjlighet att lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om Den globala skolans erbjudanden.

 • 18 nov 2020 Fortbildning för rektorer - Museet i undervisningen

  FORTBILDNINGSTRÄFF FÖR REKTORER | Med fokus på ett pedagogiskt ledarskap undersöker vi hur skolorna kan använda sig av museerna i undervisningen. Delta på två kreativa heldagar på Regionmuseet i Skåne i Kristianstad.

 • 18 nov 2020 KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

  Nu genomför Skolverket digitala workshops för att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

 • 23 nov 2020 Lärande för hållbar utveckling – alla ämnens ansvar

  DIGITALT | Tillsammans med Den globala skolan anordnar vi en halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får möjlighet att lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om Den globala skolans erbjudanden.

 • 24 nov 2020 Lärande för hållbar utveckling – alla ämnens ansvar

  DIGITALT | Tillsammans med Den globala skolan anordnar vi en halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får möjlighet att lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om Den globala skolans erbjudanden.

 • 27 nov 2020 Medicinsk elevhälsa för rektorer

  DIGITAL KONFERENS | I samarbete med Karolinska institutet presenterar vi en kvalificerad fortbildning i medicinsk elevhälsa. Kunniga experter inom elevhälsa talar om hälsofrämjande insatser som verkligen fungerar. Under dagen behandlas frågor som diagnoser och välbefinnande, elevhälsans juridik och vad vi kan göra för att förbättra hälsoläget för barn och unga.

 • 02 dec 2020 Lärande för hållbar utveckling – alla ämnens ansvar

  DIGITALT | Tillsammans med Den globala skolan anordnar vi en halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får möjlighet att lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om Den globala skolans erbjudanden.

 • 03 dec 2020 Anmäl dig till Skolverkets nätverk om gymnasieskolans introduktionsprogram

  Nätverket riktar sig till rektorer och huvudmän som vill utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram. Anmäl dig senast 3 december 2020.

 • 14 dec 2020 Digital nätverksträff för rektorer i kommunal vuxenutbildning

  DIGITAL NÄTVERKSTRÄFF | Kvalificerad fortbildning för rektorer i kommunal vuxenutbildning. Ta del av ny forskning, nätverka och diskutera skolutveckling och vuxenutbildningens juridiska utmaningar med rektorskollegor från hela landet.