Skolverket

Kalender

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

Söker du presentationer och material från tidigare genomförda evenemang?

Dokumentation från tidigare evenemang

Hitta evenemang och aktiviteter

Här kan du filtrera och söka bland evenemang och aktiviteter.

Visa filtreringsfilter
Skolform eller verksamhet
Rensa

Visa mer
Fokusområde
Rensa

Visa mer
Ämne
Rensa


Visa mer

träffar

MALMÖ 28 SEPTEMBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

ARLANDA 3 OKTOBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

STOCKHOLM 4 OKTOBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

GÖTEBORG 5 OKTOBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

STOCKHOLM 25 OKTOBER Välkommen till en dag om apl-utveckling. Du får tillfälle till att byta erfarenheter och du tar del av aktuell information inom området.

STOCKHOLM, 18-19 OKTOBER Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill komma igång med gymnasial lärlingsutbildning och dig som vill komma igång med lärlingsliknande upplägg på introduktionsprogrammen.

LOKALT HOS DIG 26 SEPTEMBER Var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september! Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.

LULEÅ 1 OKTOBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

KIRUNA 3 OKTOBER Obs! Konferensen är inställd.

VISBY 15 OKTOBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

ARLANDA 22 OKTOBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

STOCKHOLM 23 OKTOBER Flera förändringar är aktuella för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen till en dag med information om detta och tillfälle att diskutera med kollegor.

GÖTEBORG 5 OKTOBER   Välkommen att utvecklas vidare inom handledning, kollegialt lärande och digitala verktyg, och få möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med andra handledare.

SUNDSVALL 11 OKTOBER  Välkommen att utvecklas vidare inom handledning, kollegialt lärande och digitala verktyg, och få möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med andra handledare.

STOCKHOLM 24 OKTOBER Varmt välkommen att utvecklas vidare inom handledning, kollegialt lärande och digitala verktyg, och få möjlighet att utbyta erfarenheter och nätverka med andra handledare.

STOCKHOLM 30 OKTOBER Varmt välkommen till Skolverkets inspirationsdag där vi fyller på och bygger vidare på vunna erfarenheter från utbildningspaketet skola - arbetsliv, som Skolverket har erbjudit under år 2014-2018. Låt dig inspireras av exempel från olika skolformer hur samverkan skola – arbetsliv kan rusta och motivera eleverna för framtiden. Dagen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog.

GÖTEBORG 26 SEPTEMBER  Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Göteborg.

MALMÖ 24 OKTOBER   Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Malmö.

KARLSTAD 14 NOVEMBER   Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Karlstad.

ARLANDA 20 SEPTEMBER I Välkommen till en konferens om kommunernas aktivitetsansvar. Du får tillfälle att ge viktiga inspel för verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret och om att förebygga avhopp på gymnasieutbildningar.

UMEÅ 13 NOVEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

ÖSTERSUND 14 NOVEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

GÖTEBORG 19 NOVEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

KARLSTAD 22 NOVEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

MALMÖ 29 NOVEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

VÄXJÖ 30 NOVEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

STOCKHOLM 6 DECEMBER I Anordnare av vuxenutbildning är välkomna till en dag om utbildning för elever med annat modersmål än svenska. Du får då aktuell information, inspirationsföreläsningar och workshops.

STOCKHOLM 25 OKTOBER I Välkommen till en dag där vi tillsammans med andra myndigheter och aktörer tar upp frågor om samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar.

STOCKHOLM 7 NOVEMBER I Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill möta andra lärlingskoordinatorer/lärlingssamordnare för att utbyta erfarenheter och bygga nätverk.

WEBBINARIE 19 SEPTEMBER

STOCKHOLM 29-30 NOVEMBER Framtidens medarbetare går i skolan just nu. Välkommen till en dialog mellan näringsliv och skola.

SUNDSVALL 15 NOVEMBER I Välkommen till en dag om skolbibliotekets roll i undervisningen. Du får bekanta dig med forskning, kompetensutveckling och praktiska exempel från skola och bibliotek. Vi ger också skolmyndigheternas syn på skolbibliotek.

KALMAR 29 NOVEMBER I Välkommen till en dag om skolbibliotekets roll i undervisningen. Du får bekanta dig med forskning, kompetensutveckling och praktiska exempel från skola och bibliotek. Vi ger en inblick i skolmyndigheternas syn på skolbibliotek.

Här har du all information om hur du deltar i våra webbinarier, föreläsningar som sänds över nätet.

UMEÅ 27 NOVEMBER I Du som är språklärare är välkommen till Språklärargalan som anordnas på minst två orter i landet i slutet av varje hösttermin. Under 2018 arrangeras galan i Umeå den 27 november och i Stockholm den 30 november.

STOCKHOLM 30 NOVEMBER I Du som är språklärare är välkommen till Språklärargalan som anordnas på minst två orter i landet i slutet av varje hösttermin. Under 2018 arrangeras galan Stockholm den 30 november och i Umeå den 27 november.

MALMÖ 5 OKTOBER Hur får man eleven att driva sitt eget lärande och handledaren att handleda?

STOCKHOLM 30 OKTOBER | Du som är musik- eller bildlärare på låg- eller mellanstadiet är varmt välkommen till konferensen "Upphovsrättsskolan - lärande genom datorspel" den 30 - 31 oktober hos PRV på Valhallavägen 136 i Stockholm.

STOCKHOLM 26 OKTOBER I Välkommen till en dag som bjuder på en överblick om komvux historia fram till idag samt spaningar in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen.

STOCKHOLM 8-9 OKTOBER I Den 8-9 oktober hålls NCS årliga konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Temat för årets konferens är Perspektiv på språk .

Inga kurser eller utbildningar hittades

Gå tillbaka
eller