Kalender

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

Söker du presentationer och material från tidigare genomförda evenemang finns det här en särskild sida för det.

Hitta evenemang och aktiviteter

Här kan du filtrera och söka bland evenemang och aktiviteter.

Visa filtreringsfilter
Skolform eller verksamhet
Rensa

Visa mer
Fokusområde
Rensa

Visa mer
Ämne
Rensa


Visa mer

träffar

MALMÖ 28 SEPTEMBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

ARLANDA 3 OKTOBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

STOCKHOLM 4 OKTOBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

GÖTEBORG 5 OKTOBER Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. 

STOCKHOLM 25 OKTOBER Välkommen till en dag om apl-utveckling. Du får tillfälle till att byta erfarenheter och du tar del av aktuell information inom området.

STOCKHOLM, 18-19 OKTOBER Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill komma igång med gymnasial lärlingsutbildning och dig som vill komma igång med lärlingsliknande upplägg på introduktionsprogrammen.

MALMÖ 7 SEPTEMBER I Välkommen till Skolverkets konferensdag kring utveckling av introduktionsprogrammen. Dagen kommer att innehålla såväl information som är aktuell för programmen, som diskussioner om utveckling.

GÖTEBORG 6 SEPTEMBER I Välkommen till Skolverkets konferensdag kring utveckling av introduktionsprogrammen. Dagen kommer att innehålla såväl information som är aktuell för programmen, som diskussioner om utveckling.

LOKALT HOS DIG 26 SEPTEMBER Var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september! Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.

ÖREBRO 4 SEPTEMBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor

SUNDSVALL 6 SEPTEMBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

JÖNKÖPING 11 SEPTEMBER Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

GÖTEBORG 17 SEPTEMBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

MALMÖ 18 SEPTEMBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

LULEÅ 1 OKTOBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

KIRUNA 3 OKTOBER Obs! Konferensen är inställd.

VISBY 15 OKTOBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

ARLANDA 22 OKTOBER I Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor.

STOCKHOLM 23 OKTOBER Flera förändringar är aktuella för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen till en dag med information om detta och tillfälle att diskutera med kollegor.

STOCKHOLM 30 OKTOBER Varmt välkommen till Skolverkets inspirationsdag där vi fyller på och bygger vidare på vunna erfarenheter från utbildningspaketet skola - arbetsliv, som Skolverket har erbjudit under år 2014-2018. Låt dig inspireras av exempel från olika skolformer hur samverkan skola – arbetsliv kan rusta och motivera eleverna för framtiden. Dagen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog.

GÖTEBORG 26 SEPTEMBER | Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Göteborg.

JÖNKÖPING 10 OKTOBER | Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Jönköping.

MALMÖ 24 OKTOBER | Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Malmö.

KARLSTAD 14 NOVEMBER | Lär dig mer om modulerna inom hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Karlstad.

ARLANDA 13 SEPTEMBER I Välkommen till en konferens om kommunernas aktivitetsansvar. Du får tillfälle att ge viktiga inspel för verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret och om att förebygga avhopp på gymnasieutbildningar.

ARLANDA 20 SEPTEMBER I Välkommen till en konferens om kommunernas aktivitetsansvar. Du får tillfälle att ge viktiga inspel för verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret och om att förebygga avhopp på gymnasieutbildningar.

ARLANDA 14 SEPTEMBER I Välkommen till en konferens om kommunernas aktivitetsansvar. Du får tillfälle att ge viktiga inspel för verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret och om att förebygga avhopp på gymnasieutbildningar.

STOCKHOLM 25 OKTOBER I Välkommen till en dag där vi tillsammans med andra myndigheter och aktörer tar upp frågor om samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar.

STOCKHOLM 7 NOVEMBER I Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill möta andra lärlingskoordinatorer/lärlingssamordnare för att utbyta erfarenheter och bygga nätverk.

STOCKHOLM 29-30 NOVEMBER Framtidens medarbetare går i skolan just nu. Välkommen till en dialog mellan näringsliv och skola.

SUNDSVALL 15 NOVEMBER I Välkommen till en dag om skolbibliotekets roll i undervisningen. Du får bekanta dig med forskning, kompetensutveckling och praktiska exempel från skola och bibliotek. Vi ger också skolmyndigheternas syn på skolbibliotek.

KALMAR 29 NOVEMBER I Välkommen till en dag om skolbibliotekets roll i undervisningen. Du får bekanta dig med forskning, kompetensutveckling och praktiska exempel från skola och bibliotek. Vi ger en inblick i skolmyndigheternas syn på skolbibliotek.

UMEÅ 27 NOVEMBER I Du som är språklärare är välkommen till Språklärargalan som anordnas på minst två orter i landet i slutet av varje hösttermin. Under 2018 arrangeras galan i Umeå den 27 november och i Stockholm den 30 november.

STOCKHOLM 30 NOVEMBER I Du som är språklärare är välkommen till Språklärargalan som anordnas på minst två orter i landet i slutet av varje hösttermin. Under 2018 arrangeras galan Stockholm den 30 november och i Umeå den 27 november.

STOCKHOLM 26 OKTOBER I Välkommen till en dag som bjuder på en överblick om komvux historia fram till idag samt spaningar in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen.

STOCKHOLM 8-9 OKTOBER I Snart är det dags för NCS årliga konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare. Boka in den 8–9 oktober i kalendern redan nu! Temat för årets konferens är Perspektiv på språk .

Inga kurser eller utbildningar hittades

Gå tillbaka
eller