Anmäl dig till Skolverkets nätverk om gymnasieskolans introduktionsprogram

Nätverket riktar sig till rektorer och huvudmän som vill utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram. Anmäl dig senast 29 februari 2024.

Bild på fyra vuxna som sitter runt ett bord och diskuterar med varandra.

Anmäl intresse senast 29 februari 2024

Anmälan görs individuellt, men för att kriterierna för deltagande i nätverket ska vara uppfyllda behöver representanter från huvudmanna- och rektorsnivå vara med.

Det finns ett begränsat antal platser i nätverket. Skolverket gör vid behov ett urval och skickar en bekräftelse på deltagande efter sista anmälningsdatum.

Gör en intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till arbetsgrupper med representanter för huvudmän samt rektorer som har identifierat introduktionsprogrammen som ett utvecklingsområde. En förutsättning för deltagande i nätverket och huvudmannens utvecklingsarbete är att det finns en övergripande arbetsgrupp med mandat att driva förändringsarbetet. Det är en fördel om alla introduktionsprogrammen i kommunen är representerade.

Tid och plats

Nätverket består av fyra digitala tillfällen 09:00 - 15:00 under 2024.

  • 21 mars
  • 19 april
  • 11 sept
  • 10 okt

Program

Nätverket ger dig möjlighet att öka din förståelse för varför utvecklingen av introduktionsprogrammen ska ske, vad som behöver göras samt hur det kan ske.

Arbetet utgår från huvudmannens plan för utbildning, elevens individuella studieplan samt uppföljning av elevers kunskapsutveckling innan godkända betyg. Dessa är viktiga komponenter i arbetet med styrning av introduktionsprogrammen och ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Med ökad förståelse för hur introduktionsprogrammen styrs kan huvudmän förebygga, upptäcka och åtgärda hinder i utbildningssystemet och därmed utveckla introduktionsprogrammen. Nätverket utgår ifrån de lokala behov som deltagarna har identifierat. I nätverket får deltagarna driva det interna utvecklingsarbetet framåt med stöd av input från Skolverket, interna gruppsamtal och inspiration från övriga nätverksdeltagare.

Arbetsform för nätverksträffarna

Vi utgår ifrån vår webbkurs Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram och stöttar er i processen att utveckla verksamheten. Du behöver inte ha gått kursen innan du deltar i nätverket.

Om webbkursen Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram – styrning

Kontakt

Har du frågor kring nätverket eller din intresseanmälan kontakta
camilla.holmberg@skolverket.se eller luisella.galina.hammar@skolverket.se.

Senast uppdaterad 13 februari 2024.