Apl-utveckling för huvudmän 21 april

Välkommen till en träff för huvudmän hos Skolverket i Solna. Vi har fokus på styrdokument och ansvarsområden gällande det arbetsförlagda lärandet och det systematiska kvalitetsarbetet. Vem ansvarar egentligen för vad? Vi reder ut.

Anmälan

Anmäl dig till träffan Apl-utveckling för huvudmän den 21 april i Solna Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 14 april.

Begränsat antal platser så anmälan kan stänga innan.

För avanmälan kontakta Kristoffer.nilsson@skolverket.se

Du som är rektor är istället välkommen att delta vid vår apl-utveckling för rektorer.

Du som är lärare eller samordnare hänvisar vi till vårt apl-utvecklingsstöd:
Du som inte är huvudman men behöver lära dig mer om apl hittar information om stöd här.

Målgrupp

  • Huvudman eller skolchef inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Huvudman eller skolchef inom den kommunala vuxenutbildningen

Du som är rektor är istället välkommen att delta vid vår apl-utveckling för rektorer.

Du som är lärare eller samordnare hänvisar vi till vårt apl-utvecklingsstöd:
Du som inte är huvudman men behöver lära dig mer om apl hittar information om stöd här.

Tid och plats

Fredag 21 april klockan 10.00- 15.00

Skolverkets lokaler, Svetsarvägen 16, 171 04 Solna

Skolverket står inte för resor men bjuder på lunch och fika.

Innehåll

  • Apl i styrdokumenten- ansvarsfördelning
  • Arbetsmiljö
  • God kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet - före, under och efter
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor
  • Planering och dimensionering av gymnasial yrkesutbildning
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Kristoffer Nilsson, Kristoffer.nilsson@skolverket.se.

Senast uppdaterad 23 januari 2023.