Apl-utveckling för huvudmän 27 april

Välkommen till en digital träff för huvudmän, med fokus på styrdokument och ansvarsområden som gäller det arbetsförlagda lärandet och det systematiska kvalitetsarbetet. Vem ansvarar egentligen för vad? Vi reder ut.

Anmälan

Anmäl dig till den digitala träffen om apl-utveckling för huvudmän den 27 april Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är 24 april

För avanmälan kontakta helena.widebeck@skolverket.se

Du som är rektor är istället välkommen att delta vid vår apl-utveckling för rektorer.

Du som är lärare eller samordnare hänvisar vi till vårt apl-utvecklingsstöd:
Du som inte är huvudman men behöver lära dig mer om apl hittar information om stöd här.

Målgrupp

  • Huvudman eller skolchef inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
  • Huvudman eller skolchef inom den kommunala vuxenutbildningen

Du som är rektor är istället välkommen att delta vid vår apl-utveckling för rektorer.

Du som är lärare eller samordnare hänvisar vi till vårt apl-utvecklingsstöd:
Du som inte är huvudman men behöver lära dig mer om apl hittar information om stöd här.

Tid och plats

Torsdagen 27 april klockan 9.00-12.00

Träffen genomförs digitalt via Teams. Länk skickas ut någon dag innan träffen.

Innehåll

  • Apl i styrdokumenten- ansvarsfördelning
  • Arbetsmiljö
  • God kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet - före, under och efter
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor
  • Planering och dimensionering av gymnasial yrkesutbildning
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Helena Widebeck Helena.widebeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 januari 2023.