Apl-utveckling för rektorer 27 oktober

Välkommen till en träff om kvalitetsutveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. 

För vem

Du som är rektor eller annan utbildningsansvarig för yrkesutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning eller komvux som särskild utbildning.

Anmälan

Anmäl dig till Apl-utveckling för rektorer den 27 oktober Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 20 oktober 2022.

Begränsat antal platser.

För avanmälan kontakta Kristoffer.nilsson@skolverket.se

Tid

Torsdagen den 27 oktober kl. 10.00 - 15.30

Plats

Skolverkets lokaler, Svetsarvägen 16, 171 04 Solna  

Skolverket står inte för resor. 

Innehåll

  • Apl i styrdokumenten
  • Organisera för god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet - före, under och efter
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl, lokala programråd och yrkesråd
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Kristoffer Nilsson, Kristoffer.nilsson@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 juni 2022.