Arbeta med att stärka elevers inflytande och organisering - webbinarium

Det här är ett webbinarium för dig som är rektor och behöver kunskap och verktyg för att uppnå alla de fördelar som elevinflytande och elevers fria organisering innebär för skolverksamheten.

Lär dig arbeta med organiserat elevinflytande

Nu finns nytt material att arbeta med för att stärka elevers inflytande och organisering på din skola. Det är framtaget av Sveriges elevorganisationer för att ge rektorer kunskap om hur man kan arbeta för att stärka elevers inflytande och organisering så att det kan bidra till skolans utveckling.

Under det här webbinariet kommer elevorganisationerna berätta om materialet och hur du kan arbeta med det. Vi har också bjudit in gäster som kommer att berätta om deras sätt att lägga upp arbetet.

Tid och plats

Webbinariet äger rum den 5 juni klockan 15.00–15.55 via Teams. Webbinariet sänds live och kommer inte att spelas in.

Delta

Delta i webbbinariet Arbeta med att stärka elevers inflytande och organisering Länk till annan webbplats.

Program

15.00 Välkomna!

15.05 Presentation av materialet Att arbeta med elevers delaktighet och inflytande Länk till annan webbplats..

15.15 Ett samtal med föreningsaktiva om materialets innehåll.

15.25 Ett samtal om hur materialet kan och bör användas.

15.40 Avslutning.

Kontakt

Vid frågor om webbinariet mejla till fortbildningforrektorer@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 maj 2024.