Digital apl-utveckling för rektorer 10 november

Välkommen till en digital träff om kvalitetsutveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. 

För vem

Du som är rektor eller annan utbildningsansvarig för yrkesutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning eller komvux som särskild utbildning.

Anmälan

Anmäl dig till Digital träff Apl-utveckling för rektorer den 10 november Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är torsdagen den 3 november 2022.

Begränsat antal platser.

För avanmälan kontakta Kristoffer.nilsson@skolverket.se

Tid

Torsdagen den 10 november kl. 09.00 - 12.00

Plats

Digitalt via Teams. Länk skickas ut någon dag innan träffen.

Innehåll

  • Apl i styrdokumenten
  • Organisera för god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet - före, under och efter
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl, lokala programråd och yrkesråd
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråd Kristoffer Nilsson, Kristoffer.nilsson@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 juni 2022.