Digital konferens om de nya bestämmelserna för betygssättning och de nya allmänna råden

Är du rektor eller skolchef och funderar på hur du kan främja en rättvisande betygssättning i din verksamhet? Under den här digitala konferensen får du kunskap, inspiration och möjlighet att ställa frågor om de nya bestämmelserna för betygssättning.

Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för betygssättning med sammantagen bedömning. Skolverket har därför gett ut nya allmänna råd om betyg och prövning. Den här konferensen tar upp det som är nytt i bestämmelserna och råden.

Läs mer om de nya bestämmelserna och vårt stöd till rektorer och lärare

Målgrupp

Rektorer och skolchefer i alla skolformer och årskurser där betyg sätts.

Datum

Måndagen den 10 oktober klockan 13.00–15.00.

Konferensen är digital och du får ett mejl med en länk till sändningen. Konferensen spelas in och kan ses på skolverket.se i efterhand.

Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista dag för anmälan är tisdagen den 4 oktober.

Program

13.00–13.05 Välkomna!

13.05–13.35 Betyg som bättre speglar elevernas kunskaper

Jörgen Tholin, docent i pedagogik och särskild utredare i betygsutredningen Bygga, bedöma betygssätta (SOU 2020:43), berättar om den problembild som låg till grund för betygsutredningen och de nya betygsbestämmelserna. Han tar också upp aktuella frågor som ofta hörs i debatten kring betyg och bedömning som effekterna av godkäntgränsen, olikvärdig betygssättning och betygsinflation.

13.35–13.40 Kort paus

13.40–14.20 Nya allmänna råd om betyg och prövning för rektor och huvudman

Hannes Theander och Anna Vretblad, undervisningsråd på Skolverket med inriktning på betyg och läroplaner, presenterar de delar av de allmänna råden om betyg och prövning som riktar sig till rektor och huvudman och resonerar om hur de kan tillämpas.

14.20–14.25 Kort paus

14.25–14.40 Aktuellt om ämnesbetygsreformen

Anna Jägberg, undervisningsråd på Skolverket med ansvar för ämnesbetygsreformen, berättar kort om ämnesbetyg som införs i gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux på gymnasial nivå den 1 juli 2025.

14.40–15.00 Avslutning och frågestund

Skolverket resonerar kring ett urval av frågor från deltagarna.

Under konferensen besvarar vi också frågor i chatten.

Kontakt

Vid frågor om anmälan och eventuell avbokning kontakta skolverket@reachem.se.

Senast uppdaterad 02 september 2022.