Digital workshop: Supporting the language(s) of schooling – The Roadmap

Främja flerspråkighet och lär er mer om hur er skola kan arbeta med språkinlärning i alla ämnen! Välkommen till en tvådagars workshop om projektet The Roadmap som arrangeras av Skolverket tillsammans med Europeiskt språkcentrum.

Projektet The Roadmap handlar om språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen och fokuserar på att kartlägga, synliggöra, bedöma och utveckla kvaliteten när det gäller skolans lärmiljö och språkundervisning.

Om innehållet i workshoppen

Under två dagar får du bland annat lära dig mer om det webbaserade analysverktyget The Roadmap. Verktyget hjälper skolor att göra en självskattning av arbetet med att främja flerspråkighet och språkinlärning i alla ämnen. Det kan till exempel användas för att starta utvecklingsprocesser eller vara en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Workshoppen tar även upp vilka utmaningar som lärare står inför och hur man kan anpassa och använda olika pedagogiska verktyg, ta del av aktuell forskning inom området samt hur man kan omsätta det i den egna praktiken.

Målgrupp

Workshoppen riktar sig till dig som är rektor eller lärare som undervisar i grundskolan eller motsvarande skolformer och som har elever med annat modersmål än svenska i klassen.

Vi ser gärna att det är två personer som anmäler sig från samma skola och att en av dem är rektor, utvecklingsledare eller förstelärare och att den andre är lärare. På så sätt kan det möjliggöra kollegialt samarbete där man tillsammans utvecklar en undervisning som stöder elevernas fortsatta språkinlärning och kunskapsutveckling.

Tid och plats

Den 10 och 11 november 2022, kl. 09.00–16.00.

Workshoppen är digital och hålls via Teams. Workshoppen leds av personer som talar engelska, men du som deltar kan använda både svenska och engelska.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till jeanette.ottosson@skolverket.se.

Sista anmälningsdag är den 14 oktober.

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare, så först till kvarn gäller. När anmälningsperioden är över får du ett bekräftelsemejl av oss. Observera att anmälan är bindande.

Europarådet/Europeiskt Språkcentrum arbetar med olika insatser. De genomför bland annat olika språkutvecklande projekt som pågår i fyra år. I dessa projekt deltar experter som arbetar på universitet och utbildningsmyndigheter i olika EU-länder. Europeiskt språkcentrum har till uppgift att genomföra Europarådets språkpolitik, främja kvalitet och innovationer inom språkinlärning och språkundervisning, plurilingual/interkulturell utbildning samt demokratiskt medborgarskap.

The Roadmap-projektet riktar sig till alla skolor som är intresserade av att fokusera på en systematisk kvalitetsutveckling med fokus på att främja elevernas kognitiva och språkliga förmågor genom att identifiera, synliggöra och analysera de behov som finns för att kunna skapa en bättre lärmiljö som gynnar språkundervisningen i alla ämnen. Projektets syfte är att stärka skolor i arbetet med utveckling av språkpolicy.

Projektgruppen har tagit fram ett strategiskt analysverktyg för skolor, en webbaserad ”roadmap”, med tillhörande databas med framgångsrika exempel som baseras på senaste språkforskning och beprövad erfarenhet. Verktyget bidrar också till elevernas språkutveckling samt har ett inkluderande förhållningssätt som värderar språk i alla dess dimensioner och främjar språk- och kunskapsutveckling i hela skolan. Verktyget kan användas för att kartlägga, synliggöra, bedöma och utveckla kvaliteten i verksamheten. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer som är framtagna med utgångspunkt i forskning.

Läs mer om projektet The Roadmap på Europarådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 12 september 2022.