Eleven i en digital omvärld – konferens för lärare och skolbibliotekarier

Välkommen till en heldagskonferens tisdagen den 18 oktober med fokus på digital kompetens och medie- och informationskunnighet. Ta del av föreläsningar från såväl forskare som praktiker och få konkreta tips på hur skolan kan samverka kring dessa frågor. Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår. Ta gärna med en kollega.

Bilden visar två pratbubblor och där de möts är det en tänd glödlampa

Anmälan

Boka den 18 oktober i din kalender redan nu!

Anmälan till konferensen Eleven i en digital omvärld Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag är den 11 oktober.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till lärare, IKT-pedagoger och skolbibliotekarier på grundskola och gymnasium. Konferensen kan även vara intressant för skolledare.

Tid och plats

Tisdagen den 18 oktober, heldagskonferens på Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm.

Det kommer även finnas möjlighet att följa konferensen digitalt i realtid, begränsat antal platser.

Program

Programmet anger ungefärliga tider för respektive programpunkt.

8.30 Registreringen öppnar

9.00 – 9.15 Hej och välkomna!

9.15 – 10.00 Att motverka näthat - elevers delaktighet i värdegrundsarbetet, Carin Thörnqvist och Pelle Wijkström

Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta svårigheter i arbetet med värdegrund och mot kränkningar. Denna föreläsning visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och erbjuder en metod för att arbeta förebyggande mot kräkningar på nätet. Metoden går under namnet IT-supportelever och bygger på föreläsarnas väl beprövade erfarenheter.

Carin Thörnqvist, stormentor och Pelle Wijkström, lärarassistent och idrottslärare på Hagaskolan i Vallentuna. De är aktuella med boken Att motverka näthat (Studentlitteratur).

10.00–10.25 Fikapaus

10.25 – 11.10 Från kollegialt lärande till MIK-arbete i praktiken, Emelie Ljungberg och Martin Jönsson

Alla är överens om att eleverna måste arbeta med MIK-relaterade frågor men det finns få exempel på hur man gör. Med devisen bättre att göra än att inte göra har vi försökt att hitta ett fungerade sätt att baka in olika delar av MIK-ekologin i undervisningen. Emelie Ljungberg, bibliotekarie och Martin Jönsson, IKT-pedagog, berättar om hur skolan arbetar med att lyfta MIK både inom kollegiet och med eleverna på Carl Engströmgymnasiet i Eslöv.

11.20–12.00 Utmaningar för MIK-främjare, Maarit Jaakkola

Vilket underlag och vilka riktlinjer ger UNESCOs nya MIK-ramverk för MIK-arbetet inom olika samhällssektorer? Hur kan man förhålla sig till MIK-begreppet utifrån sin roll som "MIK-främjare", och vilka utmaningar finns det? Maarit Jaakkola, docent i journalistik och biträdande föreståndare på Nordicom vid Göteborgs universitet resonerar kring MIK-ramverket och MIK-begreppets praktiska förutsättningar.

12.00 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.05 Att arbeta med rörlig bild med ett kritiskt förhållningssätt, Filmpedagogerna, Linnea Fant och Julia Lagergren

Hur tränar man upp ett kritiskt förhållningssätt till rörlig bild och hur kan man arbeta med film som lärare eller bibliotekarie för att engagera unga? Linnea Fant och Julia Lagergren från Filmpedagogerna undersöker med utgångspunkt i dagens medielandskap hur vår förståelse av berättelser påverkas av klippning, kameravinklar och ljudläggning. Det kommer också att bjudas på några praktiska övningar.

14.05 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 15.00 Skolbiblioteken i de kommunala biblioteksplanerna, Anna-Stina Takala

Alla kommuner är ålagda att ta fram biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Skolbiblioteken skulle kunna vara mer representerade i planerna. Anna-Stina Takala från enheten för bibliotekssamverkan på Kungliga biblioteket presenterar en ny vägledning för delaktighet och ökad kvalitet i kommunernas biblioteksplaner.

15.00 – 15.45 MIK och informationens kris, Olof Sundin

Vi lever i en tid av informationens kris. Där det tidigare fanns någorlunda stabila förutsättningar för kunskap är dessa nu utmanade av informationens fragmentering, individualisering, emotionalisering och en minskad tillit i samhället. Kan medie- och informationskunnighet (MIK) verkligen råda bot på denna kris, eller kan den rent av bidra till den? Vilka fallgropar finns vid undervisning i medie- och informationskunnighet och hur kan lärare och bibliotekarier undvika dem?

Olof Sundin är professor vid Lunds universitet. Han har under många år forskat om informationssökning, källkritik och MIK i ett informationslandskap där kommersiella, algoritmstyrda plattformar alltmer utgör normen. I våras kom han ut med boken Paradoxes of media and information literacy: The crisis of information (Routledge).

15.45 - 16.00 Avslutning

Kontakt

För frågor om program och innehåll:
Malena Martinger Hummel malena.martinger.hummel@skolverket.se eller
Victoria Lovsten victoria.lovsten@skolverket.se

Senast uppdaterad 29 augusti 2022.