Program Fokus yrkesutbildning 2022

Ett förstoringsglas och texten Fokus yrkesutbildning

Program Fokus yrkesutbildning

09.00 Välkommen in på möteslänken

09.15 Välkomna och information om dagen

09.20 Skolverket

Generaldirektör Peter Fredriksson och Skolverkets enhet Skola och arbetsliv

09.45 Panelsamtal

Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Elevkår och Vuxenutbildning i Samverkan.

10.05 Pausgympa med Jonna

10.10 ”Tillsammans i spänningsfältet mellan skola och arbetsliv”.

Mikaela Zelmerlööw och Carina Hafrén, Skolverket.

10.25 Paus

10.40 ”Yrkeshögskolan – rätt kompetens i rätt tid”

Axel Adelsvärd, jurist och utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan.

10.55 ”En schysst arbetsplats lockar till utbildning”

Amanda Swedsudde, yrkeslärare och jämlikhetsföreläsare.

11.35 Åtta valbara seminarier

Läs om våra gäster och seminariernas innehåll under programmet på denna sida.

12.05 Lunch

13.00 Välkommen tillbaka
”Yrkesområden i framtiden”

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen.

13.30 Åtta valbara seminarier

Läs om våra gäster och seminariernas innehåll under programmet på denna sida.

14.00 Pausgympa med Jonna

14.05 Paus

14.15 ”Att skickliggöra varandra”

Anders Lundin, lärare, före detta förbundskapten och certifierad förändringsledare.

14.55 Utbildningsdepartementet

15.05 Avslutning

15.15 Slut

Valbara seminarier i två omgångar

De seminarier som du kan välja mellan sker klockan 11.35 och klockan 13.30. När du anmäler dig till konferensen så väljer du vilka seminarier du vill delta i. Här följer en presentation om varje seminarium.

WorldSkills Sweden – material för undervisning och vägledning

Alla som söker yrkesutbildning behöver kunskaper om arbetslivet och om olika yrken. WorldSkills Sweden sprider kunskap om yrkesutbildningar och moderna framtidsyrken. I detta seminarium får du inblick i vårt material som kan underlätta din vägledning eller undervisning. Självklart lyfts även goda ambassadörer från Yrkeslandslaget!

Vill du veta mer om branschvalidering och validering inom komvux?

Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan berättar om vad som är aktuellt utifrån myndigheternas respektive uppdrag. Vad är likt och vad skiljer sig åt när det gäller validering inom respektive verksamhet? Vad vet vi om omfattningen av validering? Vilket stöd kan respektive myndighet ge dem som validerar? Hur kan vi tillsammans stödja individer på deras väg framåt?

Väl underbyggda val

I seminariet fördjupar Skolverket frågeställningen om hur vi kan bidra till att de studerande gör väl underbyggda val utifrån både ett kompetensförsörjnings- och ett individperspektiv. Hur kan vi bidra till att göra det osynliga synligt, begripligt och attraktivt? Lärare och studie- och yrkesvägledare i alla skolformer har en viktig roll att hjälpa eleverna att göra hållbara val med både hjärtat och hjärnan.

Attraktiv arbetsgivare - utmaningar och möjligheter

Scania i Oskarshamn har nära 3000 anställda i en kommun med 27 000 invånare. Utifrån den verkligheten behövs strategier för att bli en attraktiv arbetsgivare och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Hur syns detta arbete i vår vardag? Följ med Scania på resan från årskurs fem till pensionsdagen – och en bit bortom den.

Yrkesutbildning ❤️ IF

Varmt välkomna att ta del av ett samtal mellan de som jobbar, de som anställer och Skolverket om yrkesutbildning och jobb för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Vi vet att mångfald på arbetsplatsen berikar och att det inte behöver vara så komplicerat.

Språkutvecklande arbetsplatser – nytta för individen och organisationer/företag

Transportföretagen och Vård- och omsorgscollege ger exempel på hur man kan arbeta med språkutveckling i olika branscher och på olika arbetsplatser.​

Yrkesråd/programråd- samverkan Skola/arbetsliv

Möt en huvudman och en representant från arbetslivet som beskriver syftet med väl fungerande programråd. Seminariet ger dig inspiration till arbetet med lokala programråd och yrkesråd med exempel på samverkan mellan skolan och apl-platsen. Hur får man arbetslivet engagerat i arbetet med programråden? Hur kan eleven förberedas för apl med hjälp av arbetslivet? Ta del av exempel hur man kan organisera för programgemensamma programråd där även fler skolformer medverkar samtidigt.

Yrkes- och språkutbildning i kombination – Framgångsfaktorer och utmaningar

Kombinationsutbildningar. Utmaningar, hinder, möjligheter och rekommendationer med utgångspunkt i ESF-projektet Kombinationsutbildning sfi där Skolverket har genomfört en nationell kartläggning över befintliga kombinationsutbildningar i Sverige.

Senast uppdaterad 22 augusti 2022