Talare på Fokus yrkesutbildning 2022

Här presenterar vi våra huvudtalare och ämnen på den digitala konferensen Fokus yrkesutbildning den 17 oktober 2022.

Förstoringsglas och texten: Fokus yrkesutbildning

Inledande talarstund - Tillsammans i spänningsfältet mellan skola och arbetsliv

Mikaela Zelmerlööw och Carina Hafrén, undervisningsråd på Skolverket.

Hur ska man som elev få syn på arbetslivet? Kan man som elev göra väl underbyggda val som både svarar mot arbetslivets förväntningar och individens intresseområden?

Mikaela Zelmerlööw

Mikaela Zelmerlööw

Carina Hafrén

Carina Hafrén

Yrkeshögskolan – Rätt kompetens i rätt tid

Axel Adelsvärd jurist, utredare.

Yrkeshögskolan består av eftergymnasiala yrkesutbildningar som genomförs i samarbete med arbetslivet och anpassas efter arbetslivets behov. Här ges en introduktion till yrkeshögskolan och vad som har gjort utbildningsformen så framgångsrik.

Axel Adelsvärd

Axel Adelsvärd

En schysst arbetsplats lockar till utbildning

Amanda Swedsudde, yrkeslärare och jämlikhetsföreläsare.

Hur kan vi, i vår vardag, göra skillnad för att skapa en hållbar, sund och jämlik arbetsplats? Med en fot i samhällsbyggnadsbranschen och den andra i skolvärlden kommer jag i dagens delge er en spaning om hur framtidens arbetsplats behöver se ut för att locka nuvarande och kommande generationer till yrkesutbildning. Vad behöver arbetsmarknaden och vad kräver eleverna?

Amanda Swedsudde

Amanda Swedsudde

Yrkesområden i framtiden

Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Hur ser möjligheterna ut att få jobb inom olika yrken som yrkesutbildningar på gymnasial nivå leder fram till? En kort presentation av hur olika yrkesområden i stort kommer att påverkas av den strukturomvandling som sker samt betydelsen av det livslånga lärandet.

Kerstin Eriksson

Kerstin Eriksson

Att skickliggöra varandra.

Anders Lundin, lärare och certifierad förändringsledare.

Anders Lundin kommer att prata om konsten att göra varandra skickliga. Hur vi kan skapa hållbar kultur i skolan och på arbetsplatsen. Han kommer att beskriva hur viktigt psykologisk trygghet är för att skapa utveckling och framtidstro. Anders kommer att belysa hur viktigt det är att vi stöttar varandra och att alla stora och små handlingar sitter ihop.

Anders Lundin

Anders Lundin

Senast uppdaterad 28 juni 2022