Frågestund om överföring av uppgifter och inloggning i Skolverkets nya provtjänst

Har du frågor om inloggning och överföring av uppgifter till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov? Är du huvudman för en skola med ett lägre elevantal? Delta i vår frågestund och ställ dina frågor där!

Tid och plats

Frågestunden sker den 23 mars kl 14.00–15.00.

Den genomförs som ett möte i Teams och ingen anmälan behövs.

Frågestund i Teams, den 23 mars Länk till annan webbplats.

Förberedelser

Frågestunden riktar sig till huvudmän med ett lägre elevantal. Vi kommer framförallt att prata om tekniska förutsättningar som berör överföring av uppgifter till Skolverkets provtjänst och federerad inloggning till den.

För att få en grundläggande förståelse för frågorna är det bra om du tar del av vår information om tekniska förutsättningar och våra filmer om överföring av uppgifter samt inloggning före mötet.

Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov

Film: Överföra uppgifter till Skolverkets provtjänst

Film: Inloggning till Skolverkets provtjänst

Senast uppdaterad 06 mars 2023.