Fungerande och framåtsyftande programråd eller yrkesråd – Hur gör vi? 25 april

Två personer framför skola och framför fabrik eller kontor. De tar varandra i hand. En har en kockmössa på sig.

Välkommen till en digital inspirationsträff där du kan få idéer om hur just din skola kan arbeta för att programrådet/yrkesrådet ska bli värdefullt för såväl skola, arbetsliv som elever.

Vilka är utmaningarna som vi kan vända till fruktbar samverkan? Hur kan skola och arbetsliv samverka för att stödja varandra? Kan olika skolor och kommuner samverka i ett och samma råd? Eller kanske till och med olika skolformer eller olika yrkesområden?

För vuxenutbildningen är det reglerat vad yrkesrådet ska syfta till. För gymnasieskolan finns bara reglerat att programråd ska finnas.

Vi bjuder på flera framgångsfaktorer, som vi hoppas kan skapa inspiration, och naturligtvis en frågestund mot slutet av timmen.

Målgrupp

Alla på skolan som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande.

Tid och plats

Torsdag 25 april kl. 12.00-13.00

Digitalt webbinarium – du får en länk via mejl ett par dagar i förväg.

Inspirationstimmen är kostnadsfri. Välj mellan två olika tillfällen:

Anmäl dig till inspirationsträffen om fungerande och framåtsyftande program råd och yrkesråd torsdag den 25 apri Länk till annan webbplats.l

Webbinariet ges även fredag 26 april kl. 8.00 - 9.00

Webbinariet kommer inte att spelas in och visas i efterhand.

Kontakt

För frågor om innehållet kontakta: erika.bohlin.eriksson@skolverket.se

Senast uppdaterad 22 november 2023.