Fungerande och framåtsyftande programråd eller yrkesråd – Hur gör vi? 8 dec

Välkommen till en digital inspirationsträff där du kan få idéer om hur just din skola kan arbeta för att programrådet/yrkesrådet ska bli värdefullt för såväl skola, arbetsliv som elever.

För vuxenutbildningen är det reglerat vad yrkesrådet ska syfta till. För gymnasieskolan finns bara reglerat att programråd ska finnas.

Vilka är utmaningarna som vi kan vända till fruktbar samverkan? Hur kan skola och arbetsliv samverka för att stödja varandra? Kan olika skolor och kommuner samverka i ett och samma råd? Eller kanske till och med olika skolformer eller olika yrkesområden?

Vi bjuder på flera framgångsfaktorer, som vi hoppas kan skapa inspiration, och naturligtvis en frågestund mot slutet av timmen.

Anmälan

Anmäl dig till inspirationsträffen om programråd den 8 december. Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Alla på skolan som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande.

Tid och plats

Torsdagen 8 december kl. 12.00-13.00

Digitalt webbinarium – länk via mejl ett par dagar i förväg.

Inspirationstimmen är kostnadsfri.

Välj mellan två olika tillfällen:

Det andra tillfället är fredagen den 9 december kl. 8.00 - 9.00.

Kontakt

För frågor om innehållet kontakta: erika.bohlin.eriksson@skolverket.se

Senast uppdaterad 31 augusti 2022.