Hur kan man arbeta för att främja språkinlärning och integration? – konferens och workshop

Välkommen på konferens och workshop i Stockholm 18–19 april. Den riktar sig till er inom vuxenutbildningen som är lärare i svenska som andraspråk, yrkeslärare eller som undervisar i andra ämnen på kombinationsutbildningar.

tre vuxna elever i klassrum

Lyssna på forskare, ta del av framgångsrika exempel och arbeta fram hur ni på den egna skolan kan samarbeta, planera och organisera för att stödja elevernas språkutveckling. Konferensen, som heter Supporting Multilingual Classrooms, består av både föreläsningar och workshop.

Europarådet och EU-kommissionen har tillsammans tagit fram denna workshop, som genomförs i samarbete med Skolverket. På workshoppen får du arbeta med olika strategier som berör skolspråk, nya språk och modersmål. Den kommer också att ta upp en del utmaningar som lärare står inför och hur man kan anpassa och använda olika pedagogiska verktyg för att tillgodose elevernas behov.

Expertteamet från Europarådet håller föreläsningarna och workshoppen på engelska och som deltagare kan du välja mellan att prata svenska och engelska.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk, yrkeslärare, eller som undervisar i andra ämnen, på kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningen.

Anmäl två lärare från vuxenutbildningen som antingen redan samarbetar eller kommer att inleda ett samarbete. Dessutom ser vi gärna att de deltagande lärarna också är intresserade av att utveckla ett samarbete med handledaren på praktikplatsen. På så sätt möjliggörs ett kollegialt arbetssätt där man tillsammans utvecklar en undervisning som stöder elevernas fortsatta språk- och kunskapsutveckling.

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 18 april klockan 09.00 till fredagen den 19 april klockan 15.30.

Plats: Scenen konferens, Englundavägen 5B, 171 41 Solna.

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket står för kost under konferensdagarna och boende. Eventuella vikariekostnader och resor står deltagarna för själva.

Antalet platser är begränsat till 30 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag är den 13 mars 2024.

Anmälan: Anmäl dig till Supporting Multilingual Classrooms Länk till annan webbplats.

Program

Följande områden kommer att tas upp:

  • hur man kan organisera för flerspråkighet i klassrummet
  • alla språks lika värde och hur man kan synliggöra dem som en resurs i undervisningen
  • hur man kan stödja andraspråksinlärning i andra ämnen
  • transspråkande.

Ta del av hela det preliminära programmet, på engelska Pdf, 197 kB.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla nspmodernasprak@skolverket.se.

Senast uppdaterad 12 februari 2024.