Identifiera utmaningar i undervisningen med hjälp av lektorer – webbinarium 14 mars

Välkommen till ett webbinarium den 14 mars. Det här är det andra i en serie av tre webbinarier, som handlar om hur du som skolchef eller rektor med hjälp av lektorer kan identifiera och arbeta med undervisningsutmaningar i din verksamhet.

Webbinariet riktar sig till dig som är skolchef eller rektor. Det är både för dig som redan i dag arbetar i en verksamhet där det finns lektorstjänster och för dig som är intresserad av att i framtiden anställa en eller flera lektorer. Du som är biträdande rektor eller arbetar inom skolförvaltning och som är särskilt intresserad av innehållet kan också delta.

Det här webbinariet är en föreläsning om hur skolan Hedvig Eleonora arbetar med kartläggningsverktyget för att identifiera undervisningsutmaningar.

Under webbinariet kommer vi bland annat att ta upp frågor som:

  • Hur kan man identifiera undervisningsutmaningar i den egna verksamheten?
  • Hur kan man gradera undervisningsutmaningarna för att avgränsa vad som blir nästa steg i arbetet?
  • Vilka nycklar och fallgropar behöver man vara uppmärksam på?

Webbinariet lyfter både dilemman och goda exempel som påverkar uppdraget. Utöver presentationen finns utrymme för frågestund.

Tid och plats

Webbinariet äger rum på Teams den 14 mars klockan 14.00–15.30. Sista anmälningsdag är den 7 mars.

Anmäl dig till webbinariet Identifiera undervisningsutmaningar med hjälp av lektorer Länk till annan webbplats.

Del tre av den här serien anordnas senare i vår:

Webbinarium 20 april – Identifiera utmaningar i undervisningen med hjälp av lektorer

Program

14.00 Skolverket inleder webbinariet. Bakgrund och statsbidrag för praktiknära forskning,

14.15 Föreläsning om kartläggningsverktyget, inklusive tid för frågor, Lena Lindblad-Petersen, rektor på skolan Hedvig Eleonora, Stockholm och Jenny Fred, lektor på skolan Hedvig Eleonora, Stockholm.

15.25 Skolverket avslutar webbinariet.

Kontakt

Om du har frågor om webbinariet kan du mejla daniel.rosen@skolverket.se.

Senast uppdaterad 12 januari 2023.