Identifiera utmaningar i undervisningen med hjälp av lektorer – webbinarium 9 februari

Välkommen till ett webbinarium den 9 februari. Det här är det första i en serie av tre webbinarier, som handlar om hur du som skolchef eller rektor med hjälp av lektorer kan identifiera och arbeta med undervisningsutmaningar i din verksamhet.

Webbinariet riktar sig till dig som är skolchef eller rektor. Det är både för dig som redan i dag arbetar i en verksamhet där det finns lektorstjänster och för dig som är intresserad av att i framtiden anställa en eller flera lektorer. Du som är biträdande rektor eller arbetar inom skolförvaltning och som är särskilt intresserad av innehållet kan också delta.

Det här webbinariet introducerar ett kartläggningsverktyg som kan användas i arbetet. De två efterföljande kommer att visa på exempel från olika verksamheter där lektorer och rektorer berättar om hur arbetet med kartläggningsverktyget kan konkretiseras i verksamheten. Detta arbete kan vara ett steg i att förverkliga en förskola och skola på vetenskaplig grund.

Under webbinariet kommer vi bland annat att ta upp frågor som:

  • Hur kan man identifiera undervisningsutmaningar i den egna verksamheten?
  • Hur kan man gradera undervisningsutmaningarna för att avgränsa vad som blir nästa steg i arbetet?
  • Vilka nycklar och fallgropar behöver man vara uppmärksam på?

Webbinariet lyfter både dilemman och goda exempel som påverkar uppdraget. Utöver presentationen finns utrymme för frågestund.

Tid och plats

Webbinariet äger rum på Teams den 9 februari klockan 10.30–12.00. Sista anmälningsdag är den 2 februari.

Anmäl dig till webbinariet Identifiera utmaningar i undervisningen med hjälp av lektorer Länk till annan webbplats.

Del två och tre av den här serien anordnas senare i vår:

Webbinarium den 14 mars – Identifiera utmaningar i undervisningen med hjälp av lektorer

Webbinarium den 20 april – Identifiera utmaningar i undervisningen med hjälp av lektorer

Program

10.30 Skolverket inleder webbinariet. Bakgrund och statsbidrag för praktiknära forskning.

10.45 Föreläsning om kartläggningsverktyget, inklusive tid för frågor, Inger Eriksson, professor på Stockholms universitet och Örebro universitet.

11.55 Skolverket avslutar webbinariet.

Kontakt

Om du har frågor om webbinariet kan du mejla daniel.rosen@skolverket.se.

Senast uppdaterad 12 januari 2023.