KAA, kommunernas aktivitetsansvar – stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande 18 mars

Skolverket erbjuder en digital workshop för politiker, chefer och verksamhetsansvariga för KAA. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

För vem?

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga.

Datum och tid

Datum: Måndagen den 18 mars.

(Samma workshop ges den 18/3, 10/4, 29/4 och den 17/5.)

Tid: Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 13.30.

Innehåll

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper om att:

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

Anmälan

Här anmäler du dig till den digitala workshopen om KAA. Länk till annan webbplats.

(Samma workshop ges den 18/3, 10/4, 29/4 och den 17/5.)

Sista anmälningsdag är en vecka före workshopen du anmäler dig till.

I samband med anmälan kommer du att få ett förberedande inläsningsmaterial skicka till dig.

Kontakt

Har du frågor om innehåll kontakta kaa@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta niklas.wilhelmsson@skolverket.se

Mer om kommunernas aktivitetsansvar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Se filmen om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 24 november 2023.