KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande 4 maj

Skolverket erbjuder en digital workshop för politiker, chefer och verksamhetsansvariga för KAA. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

För vem?

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga.

Datum och tid

Datum: Torsdag den 4 maj.

(Samma workshop ges den 23 mars, 30 mars, 20 april, 27 april, och den 4 maj.)

Tid: Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 13.30 cirka.

Innehåll

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper om att:

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

Anmälan

Här anmäler du dig till den digitala workshopen om KAA. Länk till annan webbplats.

(Samma workshop ges den 23 mars, 30 mars, 20 april, 27 april, och den 4 maj.)

Klicka på länken, godkänn registrering av personuppgifter och registrera dig på det datum du önskar komma. Sista anmälningsdag är en vecka före workshopen du anmäler dig till.

I samband med anmälan kommer du att få ett förberedande inläsningsmaterial skicka till dig.

Kontakt

Har du frågor om innehåll kontakta kaa@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta niklas.wilhelmsson@skolverket.se

Mer om kommunernas aktivitetsansvar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Se filmen om kommunernas aktivitetsansvar

Senast uppdaterad 11 januari 2023.