KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande 6 oktober

Skolverket erbjuder en digital workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

grafik över individanpassat arbetssätt för kommunernas aktivitetsansvar. Individen i mitten och runt den finns bemötande, samverkan, koll och uppföljning samt flexibilitet.

För vem?

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga.

Datum och tid

Datum: Torsdag den 6 oktober.

(Samma workshop ges den 15 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober och den 27 oktober.)

Tid: Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Innehåll

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper om att:

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

Anmälan

Här anmäler du dig till den digitala workshopen om KAA. Länk till annan webbplats.

(Samma workshop ges den 15 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober och den 27 oktober.)

Klicka på länken, godkänn registrering av personuppgifter och registrera dig på det datum du önskar komma. Sista anmälningsdag är en vecka före workshopen du anmäler dig till.

I samband med anmälan kommer du att få ett förberedande inläsningsmaterial skicka till dig.

Kontakt

Har du frågor om innehåll kontakta kaa@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 22 juni 2022.