Konferensserie om garantin för tidiga stödinsatser

Skolverket och SPSM bjuder in till en digital konferensserie i tre delar för att stärka hela organisationens tillsammansarbete med garantin för tidiga stödinsatser. Rektor anmäler skolteam med representanter från hela styrkedjan, det vill säga skolchef, rektor och lärare samt personal med specialpedagogisk kompetens. Som inspiratörer deltar bland annat forskarna Pia Skott, Niclas Rönnström och Jan Håkansson, och det ges tillfälle till interaktion och erfarenhetsutbyte.

Delta med ditt skolteam vid tre tillfällen i höst

För att stärka tillsammansarbetet med garantin på skolan bjuder Skolverket och SPSM in till en konferensserie där "skolteam" deltar med representanter som alla har en viktig roll i arbetet med garantin. Rektor anmäler sitt team, som allra helst ska bestå av representanter från hela styrkedjan, det vill säga i första hand skolchef, rektor, biträdande rektor, lärare, lärare i förskoleklass samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Samma team deltar vid alla tillfällen: 4 oktober, 18 oktober och 7 december.

I den här digitala konferensserien är Skolverkets rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser den röda tråden. Forskarna Pia Skott, Niclas Rönnström och Jan Håkansson föreläser och inspirerar, och Sundbybergs Stad ger lärande exempel. Konferensserien ger även möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Skolverkets rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

Anmälan

Rektor kan registrera upp till sex personer (inräknat sig själv) för deltagande i konferensserien. Minsta antal att registrera för ett team är två personer. Samma team deltar om möjligt vid alla tre tillfällen.

Anmälan görs senast 27 september. Konferensserien har ett begränsat deltagarantal så först-till-kvarn-principen gäller.

Här anmäler du deltagande i konferenserna Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till de i skolan som främst ansvarar för och arbetar med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet.

De som bör ingå i teamen som skolan anmäler är därför i första hand: skolchef, rektor, biträdande rektor, lärare i lågstadiet, lärare och förskollärare i förskoleklass, specialpedagog och speciallärare. Det kan även vara annan personal inom elevhälsan.

Tid och plats

Konferenserna är digitala och genomförs vid följande tillfällen:

4 oktober kl. 13.00 – 16.00

18 oktober kl. 13.00 – 16.00

7 december kl. 13.00 – 16.00

Mer utförliga instruktioner för deltagande skickas ut vid senare tillfälle.

Program

Innehållet i konferensen utgår från Skolverkets rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser.

  • I konferensserien får ni lyssna till forskarna Pia Skott, Niclas Rönnström och Jan Håkansson. Det finns möjlighet till interaktion genom den webbplattform vi använder.
  • Sundbybergs Stad ger lärande exempel på arbetet med kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass.
  • Konferensserien ger även möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Ett mer utförligt program ges senare.

Kontakt

Vid frågor om anmälan eller deltagande kontakta skolverket@reachem.se

Vid frågor om innehållet på konferenserna eller andra funderingar, kontakta

matilda.ostman@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 augusti 2022.